Engineeringforløb til gymnasiet

Ved et godt tilrettelagt forløb oplever eleverne, at de er nødt til at indhente faglig viden for at nå i mål. De kan ikke bare prøve sig frem

- Gymnasielærer i evaluering af pilotprojekt i Region Midt

I forbindelse med pilotprojektet Engineering i gymnasiet i Region Midt har de deltagende lærere udviklet deres egne engineeringforløb, primært til fysik, bioteknologi og kemi.

Lærerne har i forskelligt omfang inddraget Engineering Designprocessen i undervisningen og afprøvet forløbene i deres egen undervisning. Forløbsbeskrivelserne inkluderer lærernes egne refleksioner over forløbene og elevernes oplevelser og udbytte.

Læs desuden artikel i LMFK-bladet om engineering og de to forløb Vaskepulver og Byg din egen PET-scanner.

Engineering i gymnasiet er finansieret af Region Midt og Region Hovedstaden.

  • EtF-Hvid baggrund
  • Region Midtjylland
  • Regionh Logo