Engineeringforløb til gymnasiet

Ved et godt tilrettelagt forløb oplever eleverne, at de er nødt til at indhente faglig viden for at nå i mål. De kan ikke bare prøve sig frem.

- Gymnasielærer i evaluering af pilotprojekt i Region Midt

I forbindelse med pilotprojekterne Engineering i gymnasiet i Region Midt og Region Hovedstaden har de deltagende lærere udviklet deres egne engineeringforløb, primært til fysik, kemi, biologi og bioteknologi.

Lærerne har i forskelligt omfang inddraget Engineering Designprocessen i undervisningen og afprøvet forløbene i deres egen undervisning. Forløbsbeskrivelserne inkluderer lærernes egne refleksioner over forløbene og elevernes oplevelser og udbytte.

Læs desuden artikel i LMFK-bladet om engineering og de to forløb Vaskepulver og Byg din egen PET-scanner.

Jeg har før lavet undervisning, der minder om engineering. Det, at der skal være et konkret produkt, er en rigtig god ting ved engineering, som betyder noget for elevernes følelse af 'at kunne noget.

- Gymnasielærer fra Region Hovedstaden

Kontaktpersoner

Lene

Lene Pfeiffer Petersen

Uddannelseskonsulent

Anne

Anne Hansen

Seniorkonsulent, uddannelse

Engineering i gymnasiet er finansieret af Region Midt og Region Hovedstaden.

  • EtF-Hvid baggrund
  • Region Midtjylland
  • Regionh Logo