Design en primer

Engineering-forløb

Fag

Bioteknologi A

Kernestof

Eksperimentelle metoder: primerdesign til PCR, gelelektroforese, restriktionsenzymer. 
Genetik, nedarvning, mutationer, anvendt bioinformatik

Antal moduler

4 moduler á 90 min.

Forløbsbeskrivelse

Forløbet omhandler primerdesign med fokus på at lave en forward og en reverse primer til en bestemt smagsreceptor knyttet til evnen til at smage PTC. Forløbet er lavet, så eleverne i høj grad kan arbejde selvstændigt undervejs, og læreren næsten udelukkende fungerer som vejleder.

Udfordring og produkt

Design en primer til kortlægning af Single Nukleotid Polymorfismer (SNP’er) i genet for smagsreceptoren.

Forløbet er udviklet med støtte fra Region Hovedstaden.

  • Engineer the Future logo
  • Regionh Logo