Design din egen mayonnaise

Engineering-forløb

Fag

2g Kemi C. Fagligt kanonforløb i 4 klasser

Kernestof

  • kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed
  • simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • simple kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder, herunder separation, titrering og vejeanalyse

Antal moduler

3 moduler á 70 min.

1. lektion

  • Øvelse: Identifikation af emulgatorer og fremstilling af mayonnaise

2. lektion

  • Teoretisk gennemgang af emulgatorer
  • Opsamling på øvelsen med elevfremstillet video
  • Introduktion til engineering og brainstorm

3. lektion

  • Videreudvikling (engineering) af mayonnaise med fokus på at fremstille og forbedring

Forløbet er udviklet med støtte fra Region Midtjylland. 

  • Engineer the Future logo
  • Region Midtjylland