Fra urin til struvit

Engineering-forløb

Fag

Kemi C

Kernestof

Ionforbindelser og fældningsreaktioner (evt. mængdeberegning og syre-base)

Antal moduler

6 moduler à 90 min.

Forløbsbeskrivelse

Forløbet omhandler, hvorledes fosfat fra opsamlet urin kan genanvendes som plantegødning. Forløbet er udformet, så eleverne, med udgangspunkt i egne laboratorieundersøgelser af udfældningsprocessen fra fosfat til struvit, skal udvikle et prototypedesign af et anlæg, der kan genanvende fosfat.

Udfordring og produkt

Eleverne udvikler et prototypedesign af et anlæg, der kan genanvende fosfat som plantegødning. Afslutningsvis pitches prototypedesignet og de foreløbige resultater for resten af klassen.

Forløbet er udviklet med støtte fra Region Hovedstaden.

  • Engineer the Future logo
  • Regionh Logo