Escape room

Engineering-forløb

Fag

Fysik og engelsk, 2g.

Kernestof

Fysik A: Energi og specifik varmekapacitet.
Fysik B: robotter (klassen var to studieretninger).
Engelsk: 11. september og konspirationsteorierne omkring begivenhederne i 2001.

Antal moduler

25 moduler à 70 min.

Formål

Rammerne omkring forløbet var, at eleverne skulle lave et Escape Room, med faglige opgaver, som skulle passe ind i en historie, skrevet i engelsk. Elevernes Escape Room skulle bruges på skolens science-dag, hvor folkeskoleelever besøgte skolen og lavede flere forskellige aktiviteter.

Udfordring og produkt

Elevernes opgaver til folkeskoleleverne skulle designes på baggrund af konspirationsteorierne om, at CIA stod bag begivenhederne d. 11.9. 2001. Kort fortalt fik eleverne den bundne opgave, at de skulle lukke folkeskoleeleverne ind i et rum med en bombe - og lade dem løse nogle faglige opgaver for at kunne desarmere bomben i rummet og slippe ud i live.

Vi valgte at gøre dette vel vidende, at det faglige niveau ikke vil blive særligt højt, da opgaverne skulle passe til 8. klasse-elever. Til gengæld var der en mulighed for at træne engineeringkompetencer i stor stil.

Dette forløb er udviklet med støtte fra Region Midtjylland.

  • Engineer the Future logo
  • Region Midtjylland