Fra affald til bioethanol

Engineering-forløb

Fag

Bioteknologi A

Kernestof

Organisk kemi: stofkendskab, herunder navngivning, opbygning, egenskaber og isomeri, og anvendelse for stofklasserne alkoholer, carboxylsyrer, samt opbygning af og relevante egenskaber for stofklasserne carbonhydrider, aldehyder, ketoner

Makromolekyler: opbygning, egenskaber og biologisk funktion af carbohydrater, enzymer

Redoxreaktioner, herunder anvendelse af oxidationstal

Organiske reaktionstyper: kondensation og hydrolyse

Enzymer: funktionsoptimum

Biokemiske processer: gæring

Antal moduler

7-9 moduler á 90 min.

Forløbsbeskrivelse

I dette forløb skal eleverne udvikle en protokol for og et forslag til et testkit, der kan bruges til at omdanne kulhydratholdigt affald til simple kulhydratforbindelser. Disse skal efterfølgende kunne anvendes som substrat til en gæring og dermed ethanolproduktion.

Eleverne arbejder ikke med ethanolproduktionen, men kun med nedbrydelsen af affaldet.

Udfordring og produkt

Udvikl et testkit og en protokol for, hvordan kulhydratholdigt affald kan omdannes til simple kulhydratforbindelser, som efterfølgende vil kunne anvendes som substrat til en gæring og dermed ethanolproduktion.

Det kulhydratholdige affald skal kunne omdannes lokalt til et brugbart produkt.

Testkittet skal indeholde alt nødvendigt til forbrugeren.

Protokollen vedlægges testkittet og skal bl.a. indeholde vejledning i dimensionering, koncentrationer og andre relevante elementer.

Forløbet er udviklet med støtte fra Region Hovedstaden.

  • Engineer the Future logo
  • Regionh Logo