Engineering for ungdomsuddannelserne

Undervisning, der motiverer

Om "Engineering i gymnasiet"

”Engineering i gymnasiet” er en række tilbud til gymnasielærere og -elever i hele landet. Vi tilbyder blandt andet engineering-forløb, rollemodelordningen Book en ekspert og kompetenceudvikling af gymnasielærere i engineering-didaktikken.

Engineering er en måde at undervise på i de naturvidenskabelige fag, hvor eleverne ikke alene tilegner sig faglig viden, men også omsætter den i praksis, så de kan løse faglig relevante problemstillinger og tydelig se relevansen af de naturvidenskabelige fag.

Med udgangspunkt i en engineering-udfordring, løser eleverne en teknologisk problemstilling i en konkret og autentisk kontekst. For at løse udfordringen skal eleverne inddrage naturfaglig viden i hele processen.

Kontaktpersoner

Julie Kontakt (002)

Julie Lindholm

Projektleder for Engineering i Gymnasiet

Lene

Lene Pfeiffer Petersen

Uddannelseskonsulent

Anne

Anne Hansen

Seniorkonsulent, uddannelse

Engineering i gymnasiet er finansieret af Lundbeckfonden, Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden

  • Engineer the Future logo
  • Villum Fonden
  • Lundbeck Fonden
  • Novo nordisk fonden