Engineering for gymnasier

Undervisning der motiverer

Engineering er en didaktisk metode, der tager udgangspunkt i virkelighedsnære udfordringer under inddragelse af naturvidenskab. Engineering er dermed en måde at undervise på, hvor eleverne tilegner sig viden samtidigt med at de udvikler kompetencer til at løse fagligt relevante problemstillinger.

Metoden har fokus på elevernes selvstændige og systematiske arbejde med åbne problemstillinger og bidrager til elevernes motivation og engagement i naturfagene.

Gennem de seneste år er engineering blevet en udbredt didaktisk metode i naturfagene i grundskolen. Metoden er nu også introduceret i gymnasiet, bl.a. gennem efteruddannelse af lærere fra syv gymnasier.


Engineering og innovation i gymnasiet

Engineering er oplagt at bruge i de naturvidenskabelige fag og i undervisning i innovation. Engineering tilbyder en systematik, som sikrer integrationen af det fagfaglige, da problemløsning og produktudvikling i engineering altid tager afsæt i naturvidenskabelige undersøgelser og viden.

Eleverne tilegnede sig den ønskede faglige viden, og der er for mig ingen tvivl om, at engineering-tilgangen generelt har øget deres interesse og motivation for faget

- Fysiklærer der har deltaget i Engineering i gymnasiet i Region Midt

Kontaktpersoner

Lene

Lene Pfeiffer Petersen

Uddannelseskonsulent

Anne

Anne Hansen

Seniorkonsulent, uddannelse

Engineering i gymnasiet er finansieret af Lundbeckfonden, Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden

  • Engineer the Future logo
  • Villum Fonden
  • Lundbeck Fonden
  • Novo nordisk fonden