Undervisningsmaterialer

Find konkrete forløb og værktøjer til din engineering-undervisning

Engineering-forløb, podcast og værktøjer 

Her finder du undervisningsforløb, værktøjer og forskellige materialer til planlægning og gennemførsel af din engineering-undervisning.
Du kan også finde både podcast og video, som  introducerer engineering og belyser, hvordan lærere oplever øget engagement og begejstring hos eleverne, når de skal løse en virkelighedsnær udfordring med udgangspunkt i engineering designprocessen.

Engineering i gymnasiet er finansieret af Lundbeckfonden, Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden

Engineer the Future logo
Villum Fonden
Lundbeck Fonden
Novo nordisk fonden