Acetylsalicylsyre: Optimering af syntese

Engineering-forløb

Fag

Kemi A og B

Kernestof

Kemiske enhedsoperationer ved organisk syntese, reaktionstyper (kondensation, hydrolyse, syre-base reaktioner), opløselighed, polaritet, mængdeberegning, organiske forbindelser.

Antal moduler

6 moduler á 90 min.

Forløbsbeskrivelse

Forløbet omhandler, hvordan en kemisk syntese kan optimeres. Forløbet er udformet således, at eleverne får en forståelse af formålet med de enkelte dele af syntesen. Eleverne skal bl.a. opsøge alternative synteseforskrifter samt lave forsøg med det formål at finde en modificeret forskrift med et bedre udbytte.

Udfordring og produkt

Eleverne designer en poster, hvor den eller de valgte syntesemodifikationer begrundes og beskrives, og hvorpå resultaterne oplyses. Forløbet afsluttes med en fælles præsentation af elevernes resultater.

Forløbet er udviklet med støtte fra Region Hovedstaden.

  • Engineer the Future logo
  • Regionh Logo