Engineering-forløb til gymnasiet

I forbindelse med pilotprojekterne Engineering i gymnasiet i Region Midt og Region Hovedstaden har de deltagende lærere udviklet deres egne engineering-forløb til fysik, kemi, biologi, bioteknologi og naturgeografi.

Lærerne har i forskelligt omfang inddraget engineering designprocessen i undervisningen og afprøvet forløbene i deres egen undervisning.

Læs desuden artikel i LMFK-bladet om engineering og de to forløb Vaskepulver og Byg din egen PET-scanner.

Ved et godt tilrettelagt forløb oplever eleverne, at de er nødt til at indhente faglig viden for at nå i mål. De kan ikke bare prøve sig frem.

- Gymnasielærer i evaluering af pilotprojekt i Region Midt

Kontaktpersoner

Lene

Lene Pfeiffer Petersen

Uddannelseskonsulent

Anne

Anne Hansen

Seniorkonsulent, uddannelse

Engineering i gymnasiet er finansieret af Region Midt og Region Hovedstaden.

  • Engineer the Future logo
  • Region Midtjylland
  • Regionh Logo