Erfaringer med engineering i gymnasiet

Læs mere om vores gymnasieindsatser og erfaringer

Erfaringer med kompetenceudvikling i gymnasiet

Engineeringmetoden, som har amerikansk forbillede, er for længst introduceret i den danske folkeskole med det formål at fremme elevernes læring og løfte det faglige niveau i STEM-fagene - Science, Technology, Engineering, Mathematics. Gennem de seneste år har tusindvis af folkeskoleelever afprøvet ingeniørens arbejdsmetode - engineering.

Pilotprojekter har givet blod på tanden

Siden 2019 er også gymnasierne kommet med. To pilotprojekter med efteruddannelse af lærere fra syv gymnasier i Region Midt og Region Hovedstaden har givet blod på tanden på gymnasierne.

National efteruddannelsesindsats - både for htx og stx

Baseret på erfaringerne fra de to pilotprojekter er det målet, at engineering-metoden skal udbredes i hele landet. Med en bevilling på 18 millioner kroner fra Lundbeckfonden, Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden er vi godt i gang med at realisere denne målsætning i det nationale Engineering i gymnasiet projekt, der løber fra 2023-2026, hvor 100 gymnasielærere fra hele den naturvidenskabelige faglærergruppe og fra 25 stx- og htx-gymnasier i hele landet kompetenceudvikles i engineering-metoden. Desuden inddrages gymnasieledelserne i efteruddannelsesindsatsen med det formål at forankre indsatserne på de enkelte gymnasier. Nedenfor kan du læse mere om pilotprojekterne og et nationale Engineering i gymnasiet-projekt.

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for efteruddannelse i engineering på dit gymnasium, er du meget velkommen til at kontakte os.

Evalueringen viser

Evalueringerne fra de to pilotprojekter viser blandt andet, at engineering:

 • i særdeleshed bidrager til metodekendskab og undersøgelseskompetence
 • udvikler elevernes generiske kompetencer (problemløsningsevne, kreativitet/innovation, samarbejde og vedholdenhed)
 • tilfører flere frihedsgrader til det undersøgende arbejde i naturfagene
 • åbner for lærernes brug af det gruppe- og projektbaserede læringsrum, som traditionel undervisning med deduktive læringsstrategier ofte ikke benytter
 • skaber motivation og engagement hos eleverne.

Samtidig identificerer evalueringerne også en række udfordringer for lærerne forbundet med implementeringen af engineering i undervisningen i naturvidenskabsfagene, bl.a. at:

 • undervisningen på stx ofte prioriterer et fagligt indholdsfokus på bekostning af naturvidenskabelige metoder og de fire naturvidenskabelige kompetenceområder
 • engineering ofte bliver implementeret som en anvendelse af allerede tillært faglig viden snarere end som et middel til faglig viden
 • at EDP-modellens forbedringsfase i nogen grad eller helt udeblev i flere af de observerede engineering-forløb
 • at mange lærere mangler erfaring med at håndtere de åbne læreprocesser i engineering-forløb.
Hvad mener lærerne om engineering?

Slutevalueringerne fra pilotprojekterne i Region Midt og Region Hovedstaden peger på, at lærerne ser engineering som en vej til at styrke elevmotivationen, samtidig med at de øger elevernes udbytte af det fagfaglige indhold:

 • Alle lærere (29) svarer, at de er overvejende eller helt enige i udsagnet om, at eleverne er blevet bedre til selv at undersøge og håndtere naturvidenskabelige metoder.
 • Hhv. 60 og 66 pct. af lærerne svarer, at eleverne lærte nyt fagfagligt indhold gennem engineering-aktiviteterne.
 • Hhv. 75 og 90 pct af lærerne mener, at engineering understøtter læring af 'centralt fagligt indhold'.
Hvad mener eleverne om engineering?

I alt 824 elever elever har deltaget i evalueringen af pilotprojekterne i Region Midt og Region Hovedstaden. Her peger svarene på, at eleverne får et stort fagligt udbytte, får øget deres motivation og samtidig får trænet en række generiske kompetencer. Således svarer:

 • godt to tredjedele af eleverne, at de er overvejende eller helt enige i udsagnet om, at engineering-opgaverne hjalp dem til at forstå andre dele af faget, at de lærte en masse fagligt i forløbet.
 • hhv. 86 og 82 pct. af eleverne, at engineering var med til at skabe en god variation i undervisningen.
 • hhv. 83 og 87 pct. af eleverne, at de var nødt til at arbejde sammen for at løse problemstillingen.
 • 77 pct. af eleverne, at de lærte ikke at lade sig slå ud af, at tingene ikke lykkes i første omgang.
 • hhv. 69 og 79 pct. af eleverne, at de blev bedre til at arbejde innovativt og problemløsende.

Kontaktpersoner

Julie Kontakt (002)

Julie Lindholm

Projektleder for Engineering i Gymnasiet

Engineering i gymnasiet er finansieret af Region Midt og Region Hovedstaden.

 • Engineer the Future logo
 • Region Midtjylland
 • Regionh Logo