Projektbeskrivelse af Engineering i Gymnasiet

Implementering af engineering-metoden

Om projektet

Nationalt udviklingsprojekt - Januar 2023 – december 2026

Formål

Formålet med projektet er at implementere engineering-metoden i den naturvidenskabelige undervisning på gymnasier på HTX og STX i hele landet med det mål at opkvalificere lærernes didaktiske kompetencer og derigennem løfte elevernes motivation for de naturvidenskabelige og teknologiske fag. I løbet af projektperioden skal naturvidenskabslærere fra 25 gymnasier på efteruddannelse i engineering-metoden og opnå værktøjer til at gøre undervisningen mere åben, problemløsende og elevinddragende. Formålet med projektet er styrke lærerens kompetencer ift. at gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret og mere praksisnær. Engineering-metoden fordrer derfor også en ny rolle for læreren. I stedet for at lærerne står klar med alle svarene, skifter deres rolle til at vejlede og facilitere. Eleverne søger selv viden, de eksperimenterer og observerer og arbejder med innovation og prototypeudvikling.

Udover tværfaglige kurser for lærerne på de 25 gymnasier, udvikles der i projektet også fagfaglige kurser i samarbejde med de fem naturvidenskabelige gymnasielærerforeninger. De første kurser udbydes sammen med Fysiklærerforeningen allerede til efteråret 2023.

Til at understøtte lærernes kompetenceudvikling i gymnasiet udvikles der i projektet også en gymnasierettet engineering-didaktik samt en række understøttende ressourcer herunder videomateriale, metodekort, konkrete engineering-forløb samt en årlig engineering-event.

I projektperioden skal mindst 400 lærere enten på kursus eller gennemføre et af projektets kompetenceudviklingsforløb, og 14.000 elever skal gennemføre et engineering-forløb eller deltage i et engineering-event.

Målgruppe og deltagere

Målgruppen er lærere som underviser i et eller flere naturvidenskabelige fag enten på STX eller HTX på udvalgte gymnasier i hele landet

Partnere i projektet

25 gymnasier (STX og HTX) fra hele landet samt Københavns Professionshøjskole og Aalborg Universitet.

Støttet af

Villum Fonden, Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden

Engineering i Gymnasiet er støttet af Villum fonden, Novo Nordisk fonden & Lundbeckfonden

  • Engineer the Future logo
  • Villum Fonden
  • Lundbeck Fonden
  • Novo nordisk fonden

Kontakt

Julie Kontakt (002)

Julie Lindholm

Projektleder for Engineering i Gymnasiet