Hvad er engineering?

Engineering for læringens skyld

Hvad er engineering?

Engineering-didaktikken er inspireret af ingeniørens måde at arbejde på, hvor eleverne løser en konkret og virkelighedsnær udfordring gennem forskellige delprocesser.

Når elever arbejder med engineering designprocessen i undervisningen:

 • Tilegner de sig viden samtidigt med at de udvikler kompetencer til at løse fagligt relevante problemstillinger.
 • Understøttes deres selvstændige og systematiske arbejde med åbne problemstillinger.
 • Styrkes deres motivation og engagement i naturfagene.
 • Arbejder de praktisk med at konstruere og forbedre prototyper med afsæt i naturvidenskabelige undersøgelser og viden.

Engineering som designproces

Engineering designprocessen er organiseret i syv delprocesser, der rummer udviklingen fra at forstå udfordringen til gennem undersøgelse, idégenerering, konstruktion, konkretisering og forbedring at kunne præsentere en mulig løsning – forstået som en prototype eller et produkt.

Engineering styrker elevernes evne til at samarbejde og til at løse problemer

Eleverne arbejder procesorineteret i grupper i engineering-undervisningen og derved trænes en række generiske kompetencer hos elevernes som for eksempel:

 • samarbejde og bidrag til processen
 • forståelse og analyse af udfordringen
 • indsamling og håndtering af viden
 • videreformidling og deling af idéer
 • udformning og forfølgelse af en plan
 • forbedring af prototype
 • kommunikation og kritisk stillingtagen til eget og andres arbejde.

Undervisning der motiverer

Evalueringerne af tidligere engineering-projekter på grundskole- og gymnasieområdet viser, at engineering bidrager til faglig læring i traditionel forstand og i særdeleshed til metodekendskab og undersøgelseskompetence.

Derudover styrkes elevernes evne til at arbejde problemløsende, kreativt og innovativt samt til at samarbejde og vedholdende i en grad, som traditionel naturvidenskabsundervisning ikke gør.

Lærere, der har arbejdet med engineering-didaktikken, udtrykker desuden, at engineering-tilgangen generelt har øget elevernes interesse og motivation for faget.

Eleverne tilegnede sig den ønskede faglige viden, og der er for mig ingen tvivl om, at engineering-tilgangen generelt har øget deres interesse og motivation for faget

- Fysiklærer, Engineering i gymnasiet i Region Midt

Julie Kontakt (002)

Julie Lindholm

Projektleder for Engineering i Gymnasiet

Anne

Anne Hansen

Seniorkonsulent, uddannelse

Lene

Lene Pfeiffer Petersen

Uddannelseskonsulent

Engineering i gymnasiet er finansieret af Region Midt og Region Hovedstaden.

 • Engineer the Future logo
 • Villum Fonden
 • Lundbeck Fonden
 • Novo nordisk fonden