Efteruddannelse i engineering

Fagdidaktisk kompetenceløft

Det er målet, at engineeringmetoden på sigt skal udbredes til gymnasier i hele landet gennem efteruddannelse af hele faglærergruppen og inddragelse af gymnasieledelsen væsentlige elementer i efteruddannelsesindsatsen.

Efteruddannelen i engineering veksler mellem workshops ude af huset og praksisperioder på gymnasierne.

Forløbene afholdes i samarbejde mellem Engineer the Future og forskere og efteruddannere fra VIA University College og Københavns Professionshøjskole. 

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for efteruddannelse i engineering på dit gymnasie, enten som et fuldt kompetenceudviklingsforløb eller kortere workshops, kan du kontakte seniorkonsulent Anne Hansen.

Evalueringen viser

Den første evaluering af engineering i gymnasiet viser, at engineering:

 • i særdeleshed bidrager til metodekendskab og undersøgelseskompetence
 • udvikler elevernes generiske kompetencer (problemløsningsevne, kreativitet/innovation, samarbejde og vedholdenhed)
 • tilfører flere frihedsgrader til det undersøgende arbejde i naturfagene
 • skaber motivation og engagement hos eleverne.
Hvad mener lærerne om engineering?

Slutevalueringen fra pilotprojektet i Region Midt peger på, at lærerne ser engineering som en vej til at styrke elevmotivationen og samtidig øge elevernes udbytte af det fagfaglige indhold:

 • 12 ud af 12 lærere svarer, at de er overvejende eller helt enige i udsagnet om, at eleverne er blevet bedre til selv at undersøge og håndtere naturvidenskabelige metoder.
 • to tredjedele af lærerne svarer, at eleverne lærte nyt fagfagligt indhold gennem engineering-aktiviteterne.
 • tre fjerdedele af lærerne mener, at engineering understøtter læring af 'centralt fagligt indhold'.
Hvad mener eleverne om engineering?

374 elever har deltaget i evalueringen af pilotprojektet i Region Midt. Her peger svarene på, at eleverne får et stort fagligt udbytte, får øget deres motivation og samtidig får trænet en række generiske kompetencer. Således svarer:

 • godt to tredjedele af eleverne svarer, at de er overvejende eller helt enige i udsagnet om, at engineering-opgaverne hjalp dem til at forstå andre dele af faget, at de lærte en masse fagligt i forløbet.
 • 86 pct. af eleverne svarer, at engineering var med til at skabe en god variation i undervisningen.
 • 83 pct. af eleverne svarer, at de var nødt til at arbejde sammen for at løse problemstillingen.
 • 77 pct. af eleverne svarer, at de lærte ikke at lade sig slå ud af, at tingene ikke lykkes i første omgang.
 • 69 pct. af eleverne svarer, at de blev bedre til at arbejde innovativt og problemløsende.

Kontaktpersoner

Anne

Anne Hansen

Seniorkonsulent, uddannelse

Engineering i gymnasiet er finansieret af Region Midt og Region Hovedstaden.

 • EtF-Hvid baggrund
 • Region Midtjylland
 • Regionh Logo