Kønsbevidst naturfagsundervisning

Kompetenceudvikling i kønsbevidsthed

Er du bevidst om at udfordre stereotype syn på køn og give alle elever muligheder for at udfolde deres fulde potentiale?

Vi tilbyder ressourcer og kompetenceforløb, som giver dig redskaber til et mere nuanceret arbejde med køn i undervisningen. Ikke fordi det biologiske køn ikke betyder noget, men fordi det ikke betyder alt.

Så alle elever kan udfolde deres potentiale

Kønsbevidsthed handler om at:

 • synliggøre hverdagens kønskonstruktioner
 • udfordre stereotype forestillinger om køn
 • blive bevidst om kønnede for-forståelser og forventninger til eleverne
 • være nysgerrig på elevernes kønnede adfærd i undervisningen
 • skabe mangfoldige deltagelsesmuligheder for eleverne i undervisningen

Et kommunalt forankret tilbud  

Vi tilbyder kompetenceudvikling i kønsbevidsthed for lærere der allerede er uddannet i engineering. I kompetenceudviklingen får deltageren:

 • indblik i kønsbevidsthed og engineering
 • mulighed for at udvikle, afprøve og tilpasse undervisningsforløb ud fra en kønsbevidst tilgang
 • mulighed for at planlægge kønsbevidst undervisning i samarbejde med kollegaer
 • faglig sparring og materialer til gennemførelse af kønsbevidst engineering-undervisning.

Praktisk information

Som deltager på kompetenceudviklingen vil man modtage:

 • kompendium til forberedelse af modulet
 • en fysisk værktøjskasse med limpistoler, sakse, knive mm
 • didaktiske værktøjer som modeller, metodekort, cases mv.
 • 1 fysisk workshop og 2 virtuelle workshops med praksisafprøvning imellem

Der afholdes kompetenceforløb i hhv forår og efterår 2023. Forløbet er gratis og skolen modtager økonomisk kompensation for vikardækning.

Kontakt

Nina

Nina Ahnstrøm

Uddannelseskonsulent

Kønsbevidst naturfagsundervisning er et samarbejde mellem Engineer the Future og Københavns Professionshøjskole, finansieret af Villum Fonden.

 • Villum Fonden
 • KP-Københavns Professions Højskole