Projektbeskrivelse af Kønsbevidst naturfagsundervisning

for at øge alle elevtypers motivation

  • Om os >
  • Indsatser >
  • Projektbeskrivelse: Kønsbevidst naturfagsundervisning

Om projektet

Projektperiode

Januar 2022 - juni 2024

Formål

Projektets formål er at udvikle og udbyde et kompetenceudviklingsforløb i kønsbevidst naturfagsundervisning til engineering-uddannede lærere. Modulet tager udgangspunkt i et observationsstudie samt viden om og forskning i kønsstereotyper og kønsrelaterede problemstillinger i undervisningen.
Ny viden, ressourcer og erfaringer udbredes ligeledes via hjemmeside, workshop og webinar til andre lærere og via debat og dialog med uddannelsessektoren eksempelvis på Folkemødet 2023.

Modulets mål er at styrke lærernes bevidsthed om brugen af stereotyper i både sprog og handling, samt at styrke lærernes handlekompetence, ved at vise hvordan engineeringdidaktikken kan mindske kønsstereotypificering og øge alle elevtypers motivation.

Målgruppe og deltagere

Kompetenceudviklingen er målrettet lærere og (skole)pædagoger, der allerede er kompetenceudviklet indenfor engineering via kommunalt forankrede tilbud.

Via hjemmesiden tilbyder vi ressourcer, som kan styrke alle læreres didaktiske arbejde – både individuelt og fx for lærer- eller fagteams.

Partnere i projektet

Københavns Professionshøjskole

Støttet af

Villum Fonden

Kønsbevidst naturfagsundervisning er et samarbejde mellem Engineer the Future og Københavns Professionshøjskole, finansieret af Villum Fonden.

  • Villum Fonden
  • KP-Københavns Professions Højskole
  • Engineer the Future logo

Kontakt

David

David Russel

Uddannelseskonsulent