Engagerede elever der brænder for naturfag

Engineering for grundskoler

Engineering giver mening for lærerne – og løfter kvaliteten af deres undervisning

Midtvejsevalueringen af projektet Engineering i Skolen er offentliggjort d. 3. november 2022. Projektet Engineering i skolen tilbyder kompetenceudvikling af lærere, og understøtter implementering af engineering som arbejdsmetode i naturfagene.
Midtvejsevalueringen viser blandt andet:

 • at lærerne er stærkt motiverede for at arbejde med engineering
 • at lærerne oplever, at de er blevet bedre til at undervise i designprocesser og gennemføre undersøgelses- og problembaseret undervisning
 • at lærerne føler sig bedre klædt på til at vejlede og facilitere elevernes arbejde
 • at lærerne vurderer, at engineering gør eleverne bedre til naturfag – og styrker deres kreativitet og innovationsevne.

Engagerede elever, der brænder for naturfag

Engineering er en didaktisk metode du kan bruge i din undervisning. Engineering som designproces sætter en ramme, hvor eleverne skal løse et konkret og autentisk problem gennem forskellige delprocesesser, der er inspireret af ingeniørernes måde at arbejde på. Engagerede elever der brænder for naturfag. Dét er visionen for Engineering i skolen.

Engineering i undervisningen gør en forskel

Når du bruger engineering design processen som metode i din undervisning, sikrer du

 • at der arbejdes med en relevant og autentisk problemstilling
 • at eleverne arbejder undersøgelsesbaseret
 • at eleverne arbejder praktisk med at konstruere en prototype
 • at eleverne udvikler deres naturfaglige kompetencer.

Engineering i skolen er et samarbejde mellem Engineer the Future, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Astra, finansieret af Villum Fonden. 

 • Astra
 • EtF-Hvid baggrund
 • Villum Fonden
 • VIA-University College
 • KP-Københavns Professions Højskole