Kønsbevidst naturfagsundervisning

Kompetenceudvikling i kønsbevidsthed

Når du arbejder kønsbevidst, vil du:

 • støtte alle elevers lærings- og udviklingsmuligheder
 • øge elevers skoletrivsel
 • skabe synlighed om køns påvirkning af forskellige elevers deltagelsesmuligheder
 • skabe rammer for at øge alle elevers deltagelse i undervisningen.

Udvikling af undervisningspraksis

Vil du arbejde med kønsbevidsthed i naturfag, er der udviklet metodekort, der kan understøtte dette. Der er desuden udarbejdet cases, som kan bruges til at arbejde med kønsbevidsthed i lærerteams.

Kompetenceudvikling i kønsbevidsthed

Kønsbevidsthed handler om at:

 • synliggøre hverdagens kønskonstruktioner
 • udfordre stereotype forestillinger om køn
 • blive bevidst om kønnede for-forståelser og forventninger til eleverne
 • være nysgerrig på elevernes kønnede adfærd i undervisningen
 • skabe mangfoldige deltagelsesmuligheder for eleverne.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i kønsbevidsthed for lærere der allerede er uddannet i engineering. I kompetenceudviklingen får deltageren:

 • indblik i kønsbevidsthed og engineering
 • mulighed for at udvikle, afprøve og tilpasse undervisningsforløb ud fra en kønsbevidst tilgang
 • mulighed for at planlægge kønsbevidst undervisning i samarbejde med kollegaer
 • faglig sparring og materialer til gennemførelse af kønsbevidst engineering-undervisning.

Kompetenceudviklingen gennemføres som kommunale indsatser. Der afholdes kompetenceforløb i hhv. efterår 2023 og forår 2024. Forløbet er gratis og skolen modtager økonomisk kompensation for vikardækning.

David

David Russel

Uddannelseskonsulent

Kønsbevidst naturfagsundervisning er et samarbejde mellem Engineer the Future og Københavns Professionshøjskole, finansieret af Villum Fonden.

 • Engineer the Future logo
 • KP-Københavns Professions Højskole
 • Villum Fonden