Rapport: Evaluering af Engineering i Skolen

400X6003
400X6002
400X600 (1)

RAPPORT

EVALUERING

8. juni 2023

Eleverne har positivt udbytte af engineering på alle resultatmål

Kort sagt – engineering øger elevernes engagement.

Det viser den evaluering af Engineering i Skolen, som VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd har foretaget blandt 2.337 elever og 210 lærere i periode, 2020 - 2022.

Evalueringen viser tydeligt, at engineering-arbejdet med en relevant og autentisk problemstilling, og konstruktionen af et konkret løsningsforslag i form af en prototype, har markant indflydelse på elevernes engagement og interesse for naturfag.

Konkret ses en stor positiv forskel mellem elever på ’Engineering-skoler’ (skoler, hvor lærerne systematisk er kompetenceløftet i engineering via Engineering i skolen-projektet) og reference-skoler. Det viser sig i deres vurdering af naturfag – både i forhold til skolen, sig selv og samfundet:

 • Skolens rolle inden for science
  Engineering-elever har en markant mere positiv holdning til naturfagsundervisningen og deres læreres rolle i undervisningen, end referencegruppen. Samtidig har de en mere positiv forståelse af naturfagenes relevans i forhold til fx at forstå problemer i samfundet.
 • Interesse inden for science
  Engineering-elever har større interesse for at lære om naturfag i både skole og fritid, ligesom de bedre kan forestille sig at arbejde indenfor naturfag og science.
 • Holdninger til science
  Engineering-elever vurderer også naturfags vigtighed for samfundet markant højere.

Lærerne er blevet mere kompetente

Lærerne oplever, at de er blevet mere kompetente til at gennemføre problem- og undersøgelsesbaseret undervisning. Hvorfor lærernes øvrige undervisning  også er blevet styrket. Konkret viser resultaterne, at lærerne generelt stiller eleverne mere åbne spørgsmål og opgaver, at de understøtter eleverne i at lære af de fejl de laver, samt at lærerne kobler undervisningen til elevernes nære omverden.

Evalueringen viser også, at lærerne vil engineering. 94% af engineering-lærere har nemlig allerede lagt engineering-forløb ind i deres årsplan for næste skoleår.


Konklusion: Engineering i skolen er en succes

Slutevalueringen viser, at projektet har opnået positive resultater hele vejen gennem den forventede forandringskæde fra kompetenceudvikling af lærere til udbytte hos eleverne.

Projektet Engineering i skolen er lykkedes med at opnå de positive forandringer hos lærere og elever, som var målet for indsatsen.


Fakta om Engineering i skolen 

 • 6 år har indsatsen Engineering i skolen kørt
 • 60.000 elever arbejder med engineering hvert år
 • 1.200 lærere er kompetenceudviklet
 • 61 mio. kr. er investeret.

Kontaktperson

Anne Dorte

Anne Dorte Spang-Thomsen

Seniorkonsulent og programleder for Engineering i Skolen

Elevernes interesse for science er større på EiS-skoler end på sammenlignelige skoler, ligesom eleverne på EiS-skoler har en mere positiv oplevelse af undervisningen og en mere positiv holdning til relevansen og vigtigheden af science.

- Slutevaluering af Engineering i Skolen, VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

 • Engineer the Future logo
 • Astra
 • VIA-University College
 • Villum Fonden
 • KP-Københavns Professions Højskole