RAPPORT

3. november 2022

Engineering som didaktik har betydning for elevernes deltagelse i undervisningen

Formålet med denne rapport er at belyse, hvordan køn kommer til udtryk i engineering-undervisningen, og hvordan det får betydning for elevernes  deltagelsesmuligheder. 
Intentionen er at blive klogere på, hvordan en kønsbevidst pædagogisk tilgang kan bidrage til, at flest mulige elever kan deltage i og profitere af undervisningen.

Læs hele rapporten:

Observationsstudie Kønsbevidsthed I Engineering Jan23

Kontaktperson

Anne Dorte

Anne Dorte Spang-Thomsen

Seniorkonsulent og programleder for Engineering i Skolen

  • Villum Fonden
  • KP-Københavns Professions Højskole
  • Engineer the Future logo
  • VIA-University College
  • Astra