Liv i Skolen - temanummer om Engineering

Engineering - motiverende og meningsskabende for eleverne

Liv i Skolen - temanummer om Engineering

I dette temanummer af 'Liv i Skolen' sættes der fokus på Engineering i skolen. Igennem forskellige perspektiver på, hvordan engineering skal forstås som undervisningsmetode og læreproces udfoldes den veludviklede engineering-didaktik. Temanummeret er konkret og praktisk og koble engineering til livet i skolen.

Udgangspunktet for engineering i skolen er måden, hvorpå ingeniører arbejder. Engineering-undervisningen er projektbaseret, og det vigtigste, der kommer ud af vellykket engineering-aktiviteter, er træning af samarbejde, vedholdenhed, handlekompetencer samt erkendelse af, at fejl og uhensigtsmæssigheder er en del af læreprocessen. Som undervisningsmetode afspejler engineering de processer - problemanalyse, idégenerering, inddragelse af viden og trinvis forbedring af løsningsforslag - som ingeniører gennemløber, når de er problemløsere eller udvikler ny teknologi. Det virker motiverende og meningsskabende for elever.

Engineering i skolen er et samarbejde mellem Engineer the Future, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Astra, finansieret af Villum Fonden.

  • KP-Københavns Professions Højskole
  • Astra
  • VIA-University College
  • Engineer the Future logo
  • Villum Fonden