Forankringspuljen, Engineering i Skolen

Forankringspulje 

Beskrivelse af puljens formål, kriterier og beløbsstørrelser

Formålet med forankringspuljen er at støtte aktiviteter, der forankrer engineering i arbejdet på skolerne for de kommuner, der har deltaget i eller er i gang med Engineering i Skolen-projektet.

Overordnet støttes aktiviteter der fremmer forankring af engineering som undervisningsform i naturfagene og/eller aktiviteter der udbygger og styrker naturfagsnetværk.

Der kan søges om midler til fx

  • eksterne bidragsydere
  • deltagelse i netværkssamarbejder
  • og faglige ekskursioner for fagteamet (fx transport og entre).

Retningslinjer for søgning af støtte i forankringspuljen

Ansøgningsformular

Inspiration

Aktiviteter, der tidligere har fået støtte:

Makerspacepiloter

Svendborg Kommune, Issø skole

På mellemtrin og udskoling uddannes elever til Makerspace-piloter. Disse elever får en rolle som engagerede superbrugere, og skal være med til at forankre brugen af makerspace i engineeringundervisningen.
Ligeledes har Makerspace-piloterne en netværksrolle ift at skabe sparring på tværs af klasser.

Kontakt: Andreas Knudsen, andr747b@svkskole.dk

Begrundelse for tilkendt støtte: Vi ser en vigtig kobling og dermed en forankring af engineering i brugen af skolens makerspace. Inddragelsen af eleverne kan ligeledes være med til at styrke skolens fokus på engineering design processen.

Iih – Ingeniøren, iværksætteren, hands on

Vejen kommune, Rødding skole. 

I forbindelse med et nyopstartet engineeringfag på skolen i udskolingen, planlægges der en tur til Danfoss Universe, for at deltage i et engineeringforløb omkring iværksætteren Mads Clausen. Her skal eleverne udfordres til at tænke innovativt og kreativt, med fokus på engineeringmodellen hvor de bla. skal arbejde med brainstorm, idéudvælgelse og prototyper. Dette skal ses i sammenhæng med skolens samlede mål om at eleverne arbejder med innovation og engineering til naturfagsprøven og/eller til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Kontakt: Anders Juhl Moesgaard og Jette Hildebrandt Andersen, amjo@vejen.dk jha@vejen.dk

Begrundelse for tilkendt støtte: Vi ser denne ekskursion som en del af en fokuseret indsat i arbejdet med engineering, og en oplagt brug af et lokalt naturvidenskabeligt oplevelsescenter. 

Pædagogisk eftermiddag

Skanderborg kommune, Morten Børup skolen. 

En pædagogisk eftermiddag, med undervisning i den didaktiske metode i engineering og tankerne bag EiS. Dette skal bla. ske ved hjælp af oplægsholder Anna Clausen, og skal ses ind i et større forankringsarbejde med henblik på opbygningen af engineeringforløb og den didaktiske tilgang som fast element i al undervisning.

Kontakt: Per Krogh Jensen, per.jensen@skanderborg.dk

Begrundelse for tilkendt støtte: Denne pædagogiske eftermiddag er med til at give en fælles forståelse for og et fælles sprog omkring engineering. Herved ser vi en forankring af engineering og en øget mulighed for fremtidigt arbejde med denne. 

Ishøj ungdom som ressourceinstitution

Ishøj kommune, ungdomsskolen

Klassekasser med materialer til undervisningsforløb omkring engineering, med indhold som understøtter specifikke forløb, og giver mulighed for udvikling af engineeringprojekter. Klassekasserne kan lånes af lærere til forløb på egen skole, og er dermed også med til at sikre videndeling af erfaring med engineering.

Kontakt: Maja La Cour Brandt, majbr@ishoj.dk

Begrundelse for tilkendt støtte: Vi ser disse forløbskasser som en forankring af engineering, og et fokus på både engineeringforløb og materiale til projekter. Derudover understøtter denne indsats også et øget samarbejde mellem ungdomsskolerne og skolerne i kommunen.

Faste Engineeringforløb

Ishøj kommune, Gildbroskolen

Materialekasser til særlige engineeringforløb i natur/teknologiundervisning til udvalgte årgange. Disse skal indgå som en fast og kontinuerlig del af undervisningen, med tilhørende kasser med materiale tilsvarende de faste emner. Dermed forankres engineering og progressionen sikres.

Kontakt: Jane Fogtmann Ibenhold, jane2588@meddel.dk

Begrundelse for tilkendt støtte: Forankringen sikres via et kontinuerligt forløb, for både elever og personale i alle naturfag Her fungerer engineering som en rød tråd i tilbagevendende indsatser, hvilket giver eleverne genkendelighed for arbejdsformen og processerne.

Byg og vis – Skolen på torvet

Jammerbugt kommune, Fjerritslev Skole.
Mellemtrin.

3 stk. trækvogne, som skal indeholde en fleksibel indretning med opbevaringsmuligheder, sammenklappeligt arbejds- og udstillingsbord, samt en powerstation. Her skal elever fra flere forskellige skoler mødes og arbejde samt præsentere projekter i natur/teknologi. Derudover skal vognene også benyttes til virksomhedsbesøg ved ide- og erfaringsudvikling, samt til Fjerritslev by Night-event på bytorvet.

Kontakt: Else Munkesø, else2532@fjerritslevskole.dk

Begrundelse for tilkendt støtte: Vi ser dette som en indsats, der er med til at samle kommunens skoler, samt virksomheder og lokalområdet omkring engineering. Med fokus på samarbejde og projektudvikling indenfor natur/teknologi og engineeringprojekter.

Roadtrip med fokus på Engineeringdidaktikken

Svendborg kommune, samtlige folkeskoler i kommunen. 

Et roadtrip for lærere og pædagoger med fokus på formidling af engineeringdidaktikken samt redskaber til fremtidige engineeringforløb med eleverne. Her også med fokus på at skabe et netværk i kommunen omkring engineering.

Første stop er til Spinderihallerne i Vejle (Vejle kommune var også en del af EiS 1), hvor der skal arbejdes i makerpsace.

Andet stop foregår i Procraft i Hedensted, hvor fokus er at synliggøre engineering i læringsmiljøet, samt hvordan EDP og EiS-didaktikken kan indtænkes visuelt i kommende makerspaces.

Kontakt: Søren Rasmussen, soren.rasmussen@svendborg.dk

Begrundelse for tilkendt støtte: Vi ser dette som en indsats, der formidler engineeringdidaktikken, og giver lærerne konkrete redskaber og midler til at kunne arbejde med engineering i fremtiden. Derudover ser vi dette som en indsats der er med til at skabe et netværk mellem skolerne i kommunen omkring engineering, hvilket er med til at sikre forankringen. 

Feltvogne

Jammerbugt kommune, Skolecenter Jetsmark, Afd. Kaas og Afd. Pandrup.

Feltvogne med udstyr til dataopsamling, med henblik på feltundersøgelser omkring klimaforandringer og økosystemer. Ekskursionerne skal foregå løbende igennem året, og danne rammer for forskellige engineeringforløb hvor der skal arbejdes med engineeringmodellen og hen mod en konkret løsning til et problem.

Kontakt: Stefan Stenberg Sørensen,  stef7567@jetn.dk

Begrundelse for tilkendt støtte: Vi ser dette som en forankring af engineering, med et særligt fokus på inddragelse af naturen i lokalområdet.  

Novel Engineering - tværfagligt engineeringforløb for N/T- og dansklærere

Vejle Kommune, åben for alle skoler

Der er udarbejdet en model for forløbet, hvor der lægges op til afprøvning i praksis mellem kursusgangene. Første kursusdag er for indskolingslærere, anden gang for mellemtrinslærere og tredje gang er for begge grupper for at sætte fokus på progression og videndeling. Der opfordres til at man deltager flere fra samme skole (også fra flere faser).

Kontakt:  Line Kastorp Kock, linkk@vejle.dk

Begrundelse for tilkendt støtte: Vi ser dette kursusforløb som en indsats, der understøtter samarbejde på tværs, både mellem kommunens skoler og de forskellige fag, og via inddragelse af flere fag og klassetrin understøtter forankring af engineering.

Engineeringværksteder

Det rullende Engineeringværksted

Skanderborg Kommune, Voerladegård skole
Det rullende engineeringværksted, med værktøj og materialer, køres ind i klassen, når eleverne skal arbejde med engineeringaktiviteter. Dermed kan læreren bruge sin tid på det væsentlige i engineeringprocesserne. Altså mindre tid på praktikken og mere tid til didaktikken.

Kontakt: Merete Kristensen, merete.kristensen@skanderborg.dk

Engineering på hjul - mobile værksteder

Ringkøbing-Skjern kommune, Ringkøbing Skole - afdeling Alkjær, Rindum, Videbæk Skole, Tarm Skole og Hee skole

Dette giver både lærerne, men også eleverne tid og overskud til at kunne fokusere på det væsentlige i engineeringprocesserne. Denne nemme tilgang til igangsættelse peger lærerne på som en væsentlig faktor.

Kontakt: Mads Krogsgaard, mads.krogsgaard@rksk.dk

Engineeringmatriel

Ishøj kommune, Ishøj skole. 

Et fast engineeringområde i skolens natur/teknologi depot med tilhørende materialer til forskellige engineeringforløb, samt engineering-emnekasser. Eleverne bliver mere bekendte med metoden og får styrket deres skabende og entreprenante evner.

Kontakt: Stine Block, stin2215@meddel.dk

Implementering af Engineering på alle klassetrin

Skanderborg kommune, Veng skole. 

Et mobilt engineeringværksted med materialer, værktøj og 3D printer, denne skal indgå som et centralt redskab i engineering aktiviteterne. Hvilket også vil gøre det muligt at udbrede engineering som metode, og inkorporere denne i flere fag.

Kontakt: Tatjana Knudsen og Jakob Sørensen, tatj0069@skole.skanderborg.dk tatjanaknudsen@gmail.com

Oprettelse af et Engineeringværksted

Ishøj kommune, Strandgårdskolen. 

Et værksted tilegnet engineering og engineeringforløb, med materiale til en række forskellige engineeringaktiviteter.

Kontakt: Stine Josefsen, stin833b@meddel.dk

Det rullende Engineeringværksted

Skanderborg kommune, Landsbyordningen Ejer Bavnehøj. 

Det rullende engineeringværksted med  materiale skal fungere som et centralt omdrejningspunkt for elever og lærer i alle engineeringforløb. Derudover vil skolen også introducere nye teknologier og værktøjer til fremstillingen af mockups, som bl.a. 3D printere.

Kontakt: Mogens Christensen, mogens.christensen@skanderborg.dk

Optimering af materialedepot

Skanderborg kommune, Niels Ebbesen skolen. 

Skolen ønsker at kunne arbejde mere projektorienteret, skabe nye innovative løsninger og arbejde med problemstillinger. Til dette ønskes et engineeringlokale som skal fungere som et makerspace, samt en tilhørende materialevogn med forskelligt materiale.

Kontakt: Rikke Barbagallo, rikk0455@skole.skanderborg.dk

Begrundelse for tilkendt støtte: Vi ser de forskellige ovenstående tiltag som praktisknære løsninger, der er med til at forenkle lærernes hverdag. Det giver dem muligheden for nemmere at igangsætte et engineeringforløb, og for at øge fokus på selve forløbet, og derved en forankring af engineering. 

Her ses Ringkøbing-Skjern kommunes nye mobile engineeringværksteder.

Anne Dorte (1)

Anne Dorte Spang-Thomsen

Seniorkonsulent og programleder for Engineering i Skolen

Engineering i skolen er et samarbejde mellem Engineer the Future, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Astra, finansieret af Villum Fonden.

  • Villum Fonden
  • VIA-University College
  • EtF-Hvid baggrund
  • KP-Københavns Professions Højskole
  • Astra