Engineering Day

Landsdækkende event for elever i grundskolen

Hvad er Engineering Day

Engagerede elever i hele Danmark der arbejder med naturfaglig viden og bygger prototyper, som løser en virkelig problemstilling. Dét er Engineering Day!

 • landsdækkende event i uge 45
 • engagerende naturfagsundervisning
 • gratis undervisningsmateriale
 • introduktion til engineering som metode

Undersøgelseskompetence og elevengagement

Når du gennemfører en Engineering Day med dine elever, har du stilladserende materialer til din rådighed, som guider dig og dine elever igennem dagens udfordring og delprocesser.

Undervejs i processen vil eleverne:

 • arbejde undersøgelsesbaseret
 • arbejde med en relevant og autentisk problemstilling
 • arbejde praktisk med at konstruere en prototype
 • udvikle deres naturfaglige kompetencer.

Alle Engineering Day-forløb er bygget op, så eleverne får styrket innovationskompetencer som fx samarbejde, kommunikation og refleksion over egen læring.

Husk, at du i lærervejledningen til de enkelte forløb kan se, hvilke praktiske materialer vi anbefaler at have til rådighed til årets Engineering Day.

Kontakt

Nina

Nina Ahnstrøm

Uddannelseskonsulent

Engineering Day er en del af Engineering i skolen, som er et samarbejde mellem Engineer the Future, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Astra.
Engineering i skolen er finansieret af Villum Fonden.

 • KP-Københavns Professions Højskole
 • Villum Fonden
 • EtF-Hvid baggrund
 • VIA-University College
 • Astra