Engineering-baseret klimaundervisning

Engineering-baseret klimaundervisning

Vores klimaforløb har til hensigt, at eleverne udvikler handlekompetence og handlelyst, samt inddrager viden og færdigheder fra naturfagene og matematik i skabende og kreative processer.

Eleverne skal fokusere på at designe løsninger, som konkret kan enten bidrage til at mindske udledning af CO2 til atmosfæren eller kan afbøde effekterne af klimaforandringerne. Forløbene er virkelighedsnære og anvendelsesorienterede, og indhold fra fagene inddrages i en problembaseret læringsproces.

Jeg synes det er rimelig fedt. Altså, vi laver noget, vi ikke plejer at lave og også det der med at det er mere frit og man selv må tage valgene.

- dreng, 7. klasse. Elevinterviews ifm Evaluering af engineering-baseret klimaundervisning

Mads

Mads Joakim Sørensen

Seniorkonsulent, uddannelse

Engineering-baseret klimaundervisning er et samarbejde mellem Engineer the Future og Københavns Professionshøjskole, finansieret af Villum Fonden.

  • KP-Københavns Professions Højskole
  • Villum Fonden
  • Engineer the Future logo