Projektbeskrivelse af engineering-baseret klimaundervisning

Udviklingen af en elevcentreret og løsningsorienteret klimaforløb

  • Om os >
  • Indsatser >
  • Projektbeskrivelse: Engineering-baseret klimaundervisning

Om projektet

Projektperiode

Januar 2022 - december 2024

Formål

Projektets formål er, at bidrage til opgaven med at udvikle klimaundervisning til grundskolens naturfag. Formålet er at udvikle en motiverende og løsningsorienteret klimaundervisning, der er tilpasset naturfagene i en progression fra 1.‐10. klasse, og som giver børn og unge viden, handlelyst og handlekompetencer til at agere i et samfund præget af klimaudfordringer og klimatiltag.

En indsats for at udvikle en kompetencegivende klimaundervisning harmonerer særdeles godt med engineering som undervisningsmetode og didaktik i skolen. Engineering‐baseret undervisning udgør en måde at undervise i naturfag på, hvor eleverne ikke kun tilegner sig faglig viden, men samtidig udvikler de nødvendige kompetencer til at kunne bruge den naturfaglige og teknologiske viden til at løse fagligt relevante problemstillinger. Den giver en forståelse af, hvor teknologien omkring os kommer fra, hvilke muligheder teknologien giver os, og hvordan den påvirker vores samfund og kultur – alt sammen vigtige elementer af den moderne almendannelse.

Den didaktiske tilgang med åbne og elevstyrede processer giver eleverne ejerskab over undervisningen. Og de mange forskellige kompetencer, der bringes i spil i et engineering-forløb, betyder desuden, at mange typer elever kan motiveres og engageres af metoden.

Målgruppe og deltagere

Målgruppen er elever og lærere inden for de naturfaglige fagområder i grundskolen fra 1. til 10. klasse. Ved undervisningspakker til henholdsvis 1.‐2. klasse og 10. klasse kan målgruppen udvides til også at omfatte elever og lærere i matematik. Der udvikles i alt syv undervisningspakker med forskellige klimarelaterede engineering‐udfordringer i en samlet progression fra 1. til 10. klasse.

Partnere i projektet

Københavns Professionshøjskole

Støttet af

VILLUM Fonden

Udviklede undervisningsforløb

Engineering-baseret klimaundervisning er et samarbejde mellem Engineer the Future og Københavns Professionshøjskole, finansieret af Villum Fonden.

  • Engineer the Future logo
  • KP-Københavns Professions Højskole
  • Villum Fonden

Kontakt

Mads

Mads Joakim Sørensen

Seniorkonsulent, uddannelse