Didaktikken bag engineering

En designproces der giver engagerede elever

Engineering-didaktik med ideer og redskaber

Et engineering-forløb tager udgangspunkt i, at eleverne skal løse en konkret og autentisk problemstilling, og at de skal konstruere en praktisk løsning på denne problemstilling.

Engineering er dermed en designproces, der træner elevernes naturfaglige kompetencer (undersøgelse, modellering, perspektivering, og kommunikation), samtidig med, at de tilegner sig ny naturfaglig viden og oplever handlekompetence.

Læs engineering-didaktikken og få konkrete ideer og redskaber til din undervisning. Engineering-didaktikken integrerer ny viden og erfaringer, er mere praksisnær og inkluderer matematik.

Engineering design processen

I engineeringundervisningen er arbejdsprocesserne organiseret i 7 delprocesser, som vi samlet kalder for Engineering design processen.

De 7 delprocesser skal ses som delprocesser man skal igennem, men i den rækkefølge og med det antal gentagelser som giver mening for den enkelte arbejdsgruppe. Dermed vil der typisk være mange tilbageløb og spring mellem delprocesserne.

  • Forstå udfordringen: et engineeringforløb begynder med denne delproces, hvor læreren inddrager omverdenen gennem det narrativ, der rammesætter udfordringens sammenhæng med den omgivende verden.
  • Undersøge, Få ideer, Konkretisere, Konstruere og Forbedre: disse delprocesser gennemgår eleverne i den rækkefølge der giver mening for den enkelte gruppe. Ofte vil der være tilbageløb – fx genbesøges delprocessen Undersøge for at få mere viden om et specifikt område eller Få ideer genbesøges da test af prototypen viser at der kræves forbedringer.
  • Præsentere er altid afslutningen på et engineeringforløb. Her præsenteres arbejdsgruppernes løsningsforslag og både proces og læring diskuteres.

Læs mere om de enkelte delprocesser ved at klikke på figuren herunder.

Engineering i skolen er et samarbejde mellem Engineer the Future, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Astra, finansieret af Villum Fonden.

  • EtF-Hvid baggrund
  • Astra
  • VIA-University College
  • Villum Fonden
  • KP-Københavns Professions Højskole