Byg et instrument

Engineeringforløb

Fag

Fysik B, 1g

Kernestof

Bølger - grundlæggende egenskaber, bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart og interferens, lyd og lys som eksempler på bølger

Antal moduler

11 moduler á 75 min.

Formål

Formålet med forløbet var at undersøge, om eleverne fik et øget udbytte af fysikundervisningen ved at følge en engineeringtilgang til arbejdet med emnet, herunder at fremstille et produkt. Her tænkes både på det fysikfaglige udbytte, men også andre kompetencer. Så der blev indkøbt værktøj og materialer hjem til at eleverne kunne bygge et strengeinstrument.

Udfordring

I skal bygge et strengeinstrument, der kan spille en simpel melodi.
I skal begrunde jeres design og forklare fysikken bag instrumentets virkemåde og tonernes frembringelse.

Produkt

Et instrument, der kan spille en simpel melodi (som I selv vælger)

Engineering i gymnasiet er finansieret af Region Midt og Region Hovedstaden.

  • EtF-Hvid baggrund
  • Region Midtjylland
  • Regionh Logo