Fra urin til struvit

Engineeringforløb

Fag

Kemi C

Kernestof

Ionforbindelser og fældningsreaktioner (evt. mængdeberegning og syre-base)

Antal module

6 moduler á 90 min.

Forløbsbeskrivelse

Forløbet omhandler, hvorledes fosfat fra opsamlet urin kan genanvendes som plantegødning. Forløbet er udformet, så eleverne, med udgangspunkt i egne laboratorieundersøgelser af udfældningsprocessen fra fosfat til struvit, skal udvikle et prototypedesign af et anlæg, der kan genanvende fosfat.

Udfordring og produkt

Eleverne udvikler et prototypedesign af et anlæg, der kan genanvende fosfat som plantegødning. Afslutningsvis pitches prototypedesignet og de foreløbige resultater for resten af klassen.

Engineering i gymnasiet er finansieret af Region Midt og Region Hovedstaden.

  • Engineer the Future logo
  • Region Midtjylland
  • Regionh Logo