Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Engineering i gymnasiet

Et samarbejde med gymnasier i Odder, Silkeborg og Egaa

Nu skal gymnasieeleverne bruge engineering

’Engineering i gymnasiet’ er et 2-årigt pilotprojekt med det formål at undersøge undervisningsmetoden engineerings potentiale og udvikle ’best practice’ for implementering i gymnasiets naturvidenskabelige undervisning.

Når potentialet er kortlagt, skal der udvikles ’best practice’ for implementering i gymnasiets naturvidenskabelige undervisning.

I samarbejde med uddannelseskonsulenter og forskere vil gymnasielærere blive uddannet i engineeringmetoden samt udvikle og afprøve konkrete undervisningsforløb med udgangspunkt i engineeringdidaktikken.

Sideløbende vil didaktik, forløb og lærernes kompetenceløft blive evalueret med henblik på at videreudvikle og tilpasse engineeringmetoden til gymnasiet.

Desuden vil projektets undervisningsforløb og resultater blive udbredt blandt andre lærere og gymnasier samt brugt i en ny fase til at opskalere pilotprojektet til et længevarende initiativ.

Hvad skal gymnasierne med engineering?

Engineeringmetoden forventes at kunne løfte elevernes naturvidenskabelige og teknologiske interesse samt udvikle deres innovations- og karrierekompetencer.

Dette ligger i tråd med målet i Region Midts Teknologipagt om, at flere vælger, lærer om og efteruddannes inden for STEM.

 

 

 

Engineering i gymnasiet er finansieret af Region Midt.

 

Engineering i gymnasiets partnere

De tre midtjyske gymnasier:

  • Odder Gymnasium
  • Silkeborg Gymnasium
  • Egaa Gymnasium

Derudover

  • Professionshøjskolen VIA
  • Engineer the Future

Kontakt

Anne Hansen

Seniorkonsulent, uddannelse

anne@engineerthefuture.dk 2874 4771