Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Engineering i gymnasiet

Undervisning der motiverer

Engineering er en didaktisk metode, der tager udgangspunkt i at løse virkelighedsnære udfordringer under inddragelse af naturvidenskab. Engineering udgør således en måde at undervise på, hvor eleverne ikke kun tilegner sig viden, men samtidigt udvikler kompetencer til at kunne bruge deres viden til at løse fagligt relevante problemstillinger.

Metoden har desuden fokus på elevernes selvstændige og systematiske arbejde med åbne problemstillinger og bidrager derigennem til elevernes motivation og engagement i naturfagene.

Gennem de seneste år er engineering blevet en udbredt didaktisk metode i naturfagene i grundskolen. Metoden er nu også introduceret i gymnasiet, bla. gennem efteruddannelse af lærere fra syv gymnasier.


Engineering og innovation i gymnasiet

I gymnasiet er det naturligvis oplagt at bruge engineeringmetoden i de naturvidenskabelige fag men også i undervisningen i innovation. Engineering kan her tilbyde en systematik, som sikrer integrationen af det fag-faglige, da problemløsning og produktudvikling i engineering altid tager afsæt i naturvidenskabelige undersøgelser og viden.

Eleverne tilegnede sig den ønskede faglige viden, og der er for mig ingen tvivl om, at engineering-tilgangen generelt har øget deres interesse og motivation for faget

- fysiklærer der har deltaget i Engineering i gymnasiet i Region Midt