Værktøj: identificer engineering-udfordringer

Hvad kendetegner den gode engineering-udfordring

Bliv skarpere til at identificere den gode engineering-udfordring

Værktøj til identifikation af den gode engineering-udfordring

Den gode engineering-udfordring er afgørende for et vellykket engineering-forløb. Udfordringen skal motivere eleverne, så de oplever den som både autentisk og meningsfuld at arbejde med.

Vi har udviklet et simpelt, men effektivt værktøj til at identificere den gode engineering-udfordring indenfor et afgrænset STEM-fagligt problemfelt.

Værktøjet understøtter arbejdet med at definere et afgrænset problemfelt som fra et elevperspektiv er autentisk, og med en faglig kompleksitet og omfang der er tilpasset den specifikke elevgruppe. Dermed kan der skabes en ramme for, at problemfeltet opleves engagerende for eleverne og at det samtidigt er relevant i forhold til Fælles Mål.

Du kan læse meget mere om STEM-faglige problemfelter, autenticitet og gode engineering-udfordringer i kapitel 7 i didaktikken.

Engineering i skolen er et samarbejde mellem Engineer the Future, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Naturvidenskabernes Hus og Dansk Metal, finansieret af Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden. 

  • VIA-University College
  • Engineer the Future logo
  • Astra
  • Villum Fonden
  • KP-Københavns Professions Højskole