Planlægningsværktøj og designprocessen

Konkrete værktøjer til at udvikle og stilladsere din planlægning af engineering-forløb.

Brug planlægningsværktøjet sammen med dine kollegaer


Planlægningsværktøjet som pdf

Engineering designprocessen som pdf

Planlægningsværktøjet er et helt konkret værktøj målrettet de lærere og/eller fagteams, der ønsker selv at udvikle engineering-forløb.

Værktøjet indeholder fire faser, som understøtter en kronologisk planlægning. Der er spørgsmål, som sikrer didaktiske refleksioner over inddragelse af fagenes kompetenceområder og didaktiske pejlemærker. Begge dele er centrale for gennemførelsen af et vellykket engineering-forløb.

Planlægningsværktøjet hjælper samtidig med at strukturere undervisningen, så eleverne gennem hele designprocessen oplever at arbejde iterativt, og ikke lineært, med de syv delprocesser.

I planlægningsværktøjet er der lagt særlig vægt på, at læreren omsætter deres didaktiske refleksioner og valg i hver fase til helt konkrete stilladserende elevaktiviteter, både med fokus på fag- og processtilladsering samt metastilladsering.

Du kan læse meget mere om planlægningsværktøjet i kapitel 9 i didaktikken.
Kapitel 5 uddyber fagenes kompetenceområder.
Kapitel 8 gør dig klogere på fag-, proces- og metastilladsering og i kapitel 9 finder du mere om didaktiske pejlemærker.

.

Planlægningsværktøj

Planlægningsværktøj

Engineering Designprocessen

Engineering designprocessen

Fag- og processtilladsering: Lærerens planlagte faglige og processuelle aktiviteter, der understøtter elevernes arbejde gennem forløbet.

Metastilladsering: Lærerens planlagte og gentagne evaluerende aktiviteter, der hjælper eleverne til at reflektere over egen læring og til i samarbejde at fastholde centrale læringer i forløbet.

Engineering i skolen er et samarbejde mellem Engineer the Future, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Naturvidenskabernes Hus og Dansk Metal, finansieret af Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden. 

  • Engineer the Future logo
  • VIA-University College
  • Astra
  • Villum Fonden
  • KP-Københavns Professions Højskole