Mød Teknologipagten #28: Engineering i skolen

VIDEO

21. januar 2022

Engineering i skolen er et 10-årigt program, der skal integrere engineering som metode i STEM-undervisningen i grundskolen.

Programmet, der bygger på internationalt anerkendt didaktik, skal fremme elevernes læring og løfte det faglige niveau i STEM-fagene, så eleverne oplever STEM-undervisningen som vedkommende, inspirerende og lærerig.
Det sikres ved kompetenceudvikling af lærere med både treårige forløb med de 10 samarbejdskommuner samt kortere kompetenceløft for landets øvrige kommuner. Ligeledes understøtter den årlige Engineering Day med undervisningsmateriale til alle klassetrin brugen af engineering.
For at sikre forankring gennemføres alle aktiviteter i tæt samarbejde mellem lærere, professionshøjskoler og lokale naturfagskoordinatorer.

Se video

-

Kontaktperson

Anne Dorte (1)

Anne Dorte Spang-Thomsen

Seniorkonsulent og programleder for Engineering i Skolen

 • Lego
 • Pf-Polyteknisk forening
 • Danske Maritime
 • FRI-Forening af Rådgivende Ingeniører
 • AAU-Aalborg Universitet
 • Lego Education
 • PPlus
 • Polytech
 • Rambøll
 • Vattenfall
 • KU-Københavns Universitet
 • DSE-De Studerendes Erhvervskontakt