Lærerne er prioriteret meget højt

I tæt dialog med Engineering i Skolen

Engineering i Skolen ønsker at være i tæt dialog med lærerne og gøre det let for dem at arbejde med engineering.

Projektleder for Engineering i Skolen, Anne Dorte Spang-Thomsen, har sin base på Engineer the Futures kontor i København. Her mærker man tydeligt hendes begejstring. For siden engineering blev introduceret som didaktisk felt i danske skoler for godt 10 år siden, er interessen for engineering som metode vokset betydeligt blandt lærerne.

I dag bliver mange tusinde elever hvert år udfordret på at løse autentiske udfordringer fra deres egen hverdag - med det formål at få tændt gnisten for naturfag, løfte elevernes faglige niveau og skabe stærk almendannelse inden for teknologi og naturvidenskab.

Anne Dorte Spang-Thomsen har været på engineeringholdet siden marts 2020. Med sin didaktiske erfaring som blandt andet lærer og pædagogisk leder er hun begejstret over at se, hvordan engineering kan styrke eleverne handlekompetencer, uanset elevernes bagage:

Unik didaktik
- Der findes mange gode didaktikker, men det særlige ved engineering er, at eleverne bygger en prototype og derved omsætter deres undersøgelser og deres læring til en konkret løsningsmodel. Det cementerer den viden, de har fået og aktiverer nye idéer og tanker.

- For mig er engineering fed undervisning. Det, at eleverne arbejder med noget autentisk, hvor de forstår, hvad der sker, og hvorfor det sker. Når for eksempel 4. klasse skal konstruere en fodermaskine til deres kæledyr, så undersøger de, finder ny viden og skal bygge en løsning. Så giver det fagfaglige indhold mening for dem, det betyder meget for læringen.

- Med engineering træner eleverne deres naturfaglige kompetencer - undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. De kan dermed også nå hurtigere frem til større viden i andre forløb. I mere traditionel undervisning kan der være en tendens til at eleverne reproducerer forsøg, så de bare følger en opskrift og ikke reflekterer yderligere over læringen eller stiller kritiske spørgsmål til, hvordan forsøget kunne optimeres.

Der findes mange gode didaktikker, men det særlige ved engineering er, at eleverne bygger en prototype og derved omsætter deres undersøgelser og deres læring til en konkret løsningsmodel

- Anne Dorte Spang-Thomsen, projektleder

Lærerne får stor opmærksomhed
Engineering i Skolen har et løbende samarbejde med både professionshøjskoler, kommuner, skoleledere, naturfagskoordinatorer og andre aktører og samarbejdspartnere, men især lærerne får stor opmærksomhed. Lærernes engagement og engineeringkompetencer er alfa omega for at implementere metoden i skolerne, det gælder både de garvede lærere, de nytilkomne og dem, der overvejer at stå på.

- Der er heldigvis en stor grad af dialog og tæt kontakt mellem Engineering i Skolen og lærerne både på telefon og fysisk ude på skolerne i hverdagen. Vi hører ofte fra lærerne, at de sætter pris på, at vi forstår deres behov og tager højde for, at de agerer i en travl hverdag. Vi prøver hele tiden at tilpasse os virkeligheden og have fingeren på pulsen med, hvad lærerne har brug for – det kan være kompetenceløft, sparring eller undervisningsmaterialer.

Ressourcer til lærerne
For at støtte lærerne i at bruge engineering som didaktisk metode, tilbyder Engineering i Skolens hjemmeside forskellige materialer til lærerne, fortæller projektlederen.

Og hjemmesiden er godt besøgt. Det seneste år har Engineering i Skolens haft mere end 12.000 lærere på besøg på hjemmesiden. Her har de downloadet undervisningsmaterialer, booket en ekspert eller fordybet sig i engineeringdidaktikken.

Hjemmesiden rummer en dybdegående beskrivelse af didaktikken bag, der er inspiration fra lærere, der bruger engineering, der er metodekort til brug i de enkelte delprocesser, videoer, som beskriver de enkelte delprocesser og selvfølgelig engineeringforløb til at bruge direkte i egen undervisning.

Vi tilstræber lav indstigningshøjde, når lærerne står på engineering som undervisningsform

- Anne Dorte Spang-Thomsen, projektleder

Koncept revideres løbende
Anne Dorte Spang-Thomsen siger, at Engineering i Skolen i det hele taget gentænker rammer og indhold løbende for netop at gøre det så let som muligt for lærerne.

- Vi tilstræber så at sige lav indstigningshøjde for lærerne, når toget kommer. Det hjælper godt på vej, at vi fx kan tilbyde engineeringforløb som Engineering Day, der er konkrete og lettilgængelige, da de indeholder lærervejledning, elevark, slideshow til undervisningen og film, siger Anne Dorte Spang-Thomsen.

At turde kaos
Engineering i Skolen evalueres løbende, og det er tydeligt, at lærerne er begejstrede for metoden.

- Men vi oplever også hos nogle lærere en bekymring for, at metoden giver kaos i klassen. Eleverne arbejder ganske vist med samme udfordring, men hver gruppe har sit eget løsningsforslag, og der er lige så mange idéer og retninger, som der er grupper. På den måde kan man som lærer miste følelsen af kontrol.

- Heldigvis hører vi også efterfølgende disse lærere udtrykke begejstring for at have kastet sig ud i det – både fordi eleverne er mere engagerede, men også fordi det er et sjovere læringsrum at være i som lærer.

Engineering Day er en del af Engineering i skolen, som er et samarbejde mellem Engineer the Future, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Astra, finansieret af Villum Fonden.

  • Astra
  • VIA-University College
  • KP-Københavns Professions Højskole
  • Villum Fonden
  • Engineer the Future logo