Engineering har givet lærerne fælles sprog

Kompetenceudvikling har givet bedre teamsamarbejde

Kompetenceudvikling i engineering har givet bedre teamsamarbejde og øget lærernes engagement, fortæller skoleleder på Vibeholmskolen i Ishøj.

På Vibeholmskolen i Ishøj er engineering ved at blive en bredt forankret del af undervisningen. Naturfagslærerne på både indskoling, mellemtrin og udskoling har deltaget i engineering-workshops, og det betyder nu, at alle elever kan deltage i engineeringforløb. Målet er, at engineering skal vinde indpas som en af de faste pædagogiske arbejdsmetoder på skolen.

For skoleleder på Vibeholmskolen i Ishøj, Kirsten Koudahl, er engineering den helt rigtige vej at gå:

- Det store hit for mig er den undersøgende tilgang. Det begejstrer mig, at eleverne selv byder ind og undrer sig ægte. De arbejder engageret med spørgsmål og svar, de selv finder. Engineering taler til nysgerrigheden og opfindsomheden.

Kirsten Koudahl nævner som eksempel et engineeringforløb lige uden for hendes kontor, hvor 4. klasse stod ved trappeskakten og sendte hjemmebyggede faldskærme ned i kælderen.

- Eleverne opdagede, at nogle faldskærme svævede bedre end andre. Her kom det undersøgende perspektiv virkelig i spil med fornyet fokus, for ved hjælp af engineering-metoden gik eleverne straks i gang med at finde ud af, hvordan man kunne forbedre sin egen faldskærm.

Ishøj Kommune deltager i Engineering i skolen-programmet, og er derfor i gang med et treårigt kompetenceudviklingsprojekt for kommunernes lærere, der skal hjælpe til at bringe engineeringmetoden ind i grundskolen.

Som leder skal man være med til at bære fanen og vise ægte interesse

- Kirsten Koudahl, skoleleder

En saltvandsindsprøjtning
For Vibeholmskolen har deltagelse i projektet været saltvandsindsprøjtningen til at gennemføre engineering-forløb i en større skala på skolen, fortæller Kirsten Koudahl, som også selv har siddet med på engineeringworkshops. Her har hun fået indsigt i engineeringmetoden og dens åbenlyse muligheder for at fremme elevernes læring, løfte det faglige niveau i naturfagene og samtidig bringe eleverne på banen på nye måder:

- Flere trivselsmålinger viser for eksempel, at eleverne savner medindflydelse og medinddragelse i deres egen læring. Og engineering lægger netop op til deres egne refleksioner.

Udskolingslærerne på 9. årgang var de første, der kom afsted på videreuddannelse i engineering:

- Det var rigtig, rigtig godt. I stedet for løsrevet kompetenceudvikling fik lærerne her et fælles sprog, fælles metode og fælles retning, som de kunne bruge og give videre til eleverne forud for den fællesfaglige afgangsprøve i naturfag. Lærerne står stærkere didaktisk, de har fået et større engagement og et bedre teamsamarbejde.

Det gælder om at finde enkle arbejdsformer i klassen, som rummer muligheden for differentiering. Det gør engineering lige præcis

- Kirsten Koudahl, skoleleder

Flere talenter i spil
- Vi har, som sikkert de fleste andre skoler i Danmark en bred palet af elever. Jeg vil mene, at de elever, der mistrives eller har det svært med den meget traditionelle skoleform, kan profitere meget af engineering. For her kommer flere sider af ens talent i spil, og de boglige og de mere praktisk anlagte elever kan supplere hinanden, siger Kirsten Koudahl.

Hun mener at engineering skal indarbejdes og forankres ved at plukke de lavthængende frugter:

- Lærerne har travlt til dagligt, så det skal gøres nemt for dem at arbejde med. Det skal brede sig som ringe i vandet, for eksempel, når vores 4. klasse årligt laver en fagbog i samarbejde med det lokale bibliotek. De forskellige delprocesser i engineering kan også med stor fordel føres ind i de humanistiske fag som arbejdsform. Og jeg glæder mig til det, siger Kirsten Koudahl.

Skolen har en naturfagsressource knyttet op på projektet, som vil lære metoden fra sig og holde nybegynderne i hånden. Dermed vil også lærere der ikke har været på engineeringworkshops, få faglig støtte og sparring til implementering af engineering i egen undervisning.

- Engineering er en designproces og en arbejdsform, der er nem at gå til og nem at arbejde med. Og udbyttet er stort. De mange små greb i processen som at forstå udfordringen, undersøge, udvikle og evaluere, giver eleverne handlekompetencer generelt, samtidig med at de tilegner sig viden, og viden er frihed, plejer jeg altid at sige.

Engineering Day er en del af Engineering i skolen, som er et samarbejde mellem Engineer the Future, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Astra, finansieret af Villum Fonden.

  • VIA-University College
  • Villum Fonden
  • Astra
  • Engineer the Future logo
  • KP-Københavns Professions Højskole