Kro­nik: Kære unge, den bæ­re­dyg­ti­ge frem­tid ska­bes i virk­som­he­der­ne

Kronik i Børsen af en række partnere i Engineer the Future-partnerskabet d. 27. februar 2020

DEBAT

27. februar 2020

Virksomhederne skal vise de klimainteresserede unge, at kampen for klimaet er mere effektiv i en ingeniørstilling end på gaden. Sådan lyder budskabbet fra en række virksomheder i Engineer the Future-partnerskabet i kronik i Børsen.

Afsendere: 

Dorte Kamper, vice president sales & marketing LM Wind Power

Jacob Nørgaard Andersen, direktør Vattenfall Danmark

Anders Vedel, Chief Technology Officer Vestas

Andreas Nauen, CEO Offshore Wind Siemens Gamesa

Thomas Damkjær Petersen, formand Engineer the Future

Den danske ungdom har klima øverst på dagsordenen. Desværre ved alt for få unge, hvordan de selv kan være med til at gøre en forskel på klimaområdet ved valget af uddannelse og job. Her har vi som erhvervsliv en opgave. Vi bliver nødt til at vise, hvor de grønne jobs er, og hvilke uddannelser der fører derhen.

Disse dage er et godt tidspunkt at starte fortællingen om de grønne erhverv. Marts står for døren, og det betyder, at tusindvis af unge snart skal vælge studie. Den 15. marts er der nemlig ansøgningsfrist for kvote 2 til landets videregående uddannelser. Med den danske ungdoms store engagement i klimadebatten burde de unge strømme til ingeniøruddannelserne og andre naturvidenskabelige studieretninger. Det er netop her, man tilegner sig kompetencer, der gør det muligt at udvikle ny, grøn teknologi og skabe en bæredygtig fremtid.

Alligevel viser en prognose fra Engineer the Future, at der kommer til at mangle 10.000 tekniske og naturvidenskabelige kandidater i Danmark inden for en tidshorisont på blot fem år. Det er en alvorlig udfordring for dansk erhvervsliv og katastrofalt ift. de grønne ambitioner, regeringen har lagt for dagen.

Vi må som erhvervsliv tage ansvar. Skal vi komme manglen på kvalificeret arbejdskraft til livs, skal vi vise de unge, hvordan de grønne jobs ser ud. Unge med drømme om en bæredygtig fremtid skal kunne se, at det ikke kun er gennem politisk engagement, man kan gøre en forskel, men at man med en uddannelse inden for teknologi og naturvidenskab konkret har mulighed for at udvikle bæredygtige løsninger, der gør verden grønnere.

Der er behov for, at flere danske virksomheder tydeliggør, hvordan man som medarbejder i den grønne industri er med til at løse den moderne verdens største udfordring: Klimaforandringerne. I dag kan det være svært for unge at se, hvordan en maskiningeniør er med til at skabe en grøn fremtid, når ikke vi samtidig fortæller, at hun arbejder med at optimere motorer i vindmøller, så den grønne energi bliver billigere. Og hvad har en materialeingeniør med speciale i plastik egentlig med den grønne omstilling at gøre? En hel masse, men det ved de unge ikke, hvis ikke vi viser dem, at ingeniøren udvikler og forbedrer plastikkomponenter i vindmøller, så vingerne bliver mere slidstærke og holder længere.

Vores opfordring til det danske erhvervsliv er derfor klar: Vi skal synliggøre, at der bag enhver bæredygtig løsning står innovative ingeniører og progressive naturvidenskabelige kandidater. Vi har en fantastisk historie at fortælle, for en ingeniør, it og science-uddannelse baner vejen for en karriere som klimaforkæmper. Men vi skal huske at fortælle den.

Hvordan gør man så det? Som partnere i Danmarks teknologiske alliance Engineer the Future klimabrander vi på flere måder. Gennem skolebesøgsordningen Book en ekspert tager en række af vores tekniske og naturvidenskabelige specialister ud på skoler rundt om i landet for at give eleverne et indblik i deres arbejdsliv. Der sker noget særligt, når 8. klasse møder Bianka og oplever hendes passion for grøn energi. Med ét bliver materialevalg, overfladebehandling og matematiske formler interessant, fordi de bliver koblet til klimakampen. De unge kan pludselig se en mening i ingeniør, it og science-verdenen.

Sådanne besøg skal der flere af. Det kommer der kun, hvis grønne virksomheder lader deres ansatte komme ud i skoleklasserne og inspirere de unge. Der er ingen tvivl om, at der sidder masser af medarbejdere rundt om i de grønne virksomheder, der hver især har en unik historie at fortælle. Men de skal have mulighed for at fortælle den.

Grønne rollemodeller gør det selvfølgelig ikke alene. Det danske skolesystem skal generelt blive bedre til at motivere børn og unge til at arbejde med naturfag og teknologi. Derfor støtter vi aktivt Engineering i skolen-programmet, der over en tiårig periode arbejder for at introducere ingeniørernes arbejdsmetode, engineering, til grundskole- og gymnasieregi. Den første eksterne evaluering af projektet viser, at engineering kan styrke elevernes naturfaglige kompetencer og samtidig motiverer mange forskellige elevtyper, fordi man gennem engineering arbejder virkelighedsnært og problemløsende.

At ændre de unges opfattelse af, hvor klimakampen kæmpes, er et langt træk. Men som erhvervsliv må vi ikke glemme, at vi netop i disse år, med den unge generations store klimaengagement, har en unik mulighed for at brande ingeniørfagene og de jobs, de fører til. Den mulighed må vi ikke lade slippe.

Kronikken blev oprindeligt publiceret i Børsen og på borsen.dk d. 27. februar 2020. Den oprindelige artikel kan også tilgås via: Kronik: Kære unge, den bæredygtige fremtid skabes i virksomhederne (borsen.dk)

Kontaktperson

Ghita (1)

Ghita Wolf Andreasen

Direktør

 • Niras
 • DTU-Danmarks Tekniske Universitet
 • Rambøll
 • KU-Københavns Universitet
 • Cowi
 • Kirkholm-maskiningeniører
 • VIA-University College
 • Picture1
 • Artelia
 • Netcompany
 • ATV-Akademiet for de Tekniske Videnskaber
 • EWH-Engineering World Health ved DTU