Invitation til engineering-workshop for gymnasielærere

Få konkret inspiration til din naturvidenskabsundervisning

Gratis workshop om anvendelse af engineering-metoden

Du inviteres til gratis workshop på Hvidovre Gymnasium onsdag d. 22. november 2023 kl. 12-15.

På denne workshop får du konkret inspiration og forståelse for, hvordan du kan arbejde med konkrete, virkelighedsnære problemstillinger i din naturvidenskabsundervisning i gymnasiet, på et højt fagligt niveau.

Hvordan kan du skabe motivation hos flere ved at lade eleverne arbejde selvstændigt med egne projekter, lade dem udvikle prototyper, teste og forbedre dem - uden at det nødvendigvis tager længere tid?

Frist for tilmelding er den 13. november.

Tilmeld dig her

Engineering-metoden: Konkrete eksempler på, hvordan dine elever kan arbejde fagligt, problemløsende og metodisk i din naturvidenskabsundervisning

På denne udbredelsesworkshop får du konkret inspiration til hvordan du, via engineering-metoden, kan øge dine elevers motivation og træne deres evner til at anvende faglig viden til at tænke og handle problemløsende. I engineering arbejder eleverne med at løse en konkrete faglig udfordring vha. naturvidenskabelige undersøgelser og omsætte løsninger til konkrete prototyper som de tester og forbedrer. På workshoppen fortæller en række gymnasielærere om deres konkrete arbejde med at anvende engineeringmetoden i deres undervisning. Lærerne har sammen udviklet fire nye engineeringforløb, som alle udgør konkrete bud på, hvordan eleverne kan arbejde problemløsende og kreativt med fokus på faglighed. Forløbene skal bidrage til at øge elevernes motivation gennem selvstændigt arbejde med en konkret løsning uden at man som lærer nødvendigvis bruger længere tid end i traditionel undervisning. På workshoppen præsenterer lærerne de positive gevinster og nogle af de udfordringer, der er ved at bruge engineering i undervisningen samt refleksioner om, hvordan disse kan løses.

Workshoppen er en del af projektet ”Engineering i gymnasiet – undervisningsmaterialer”, som er et samarbejde mellem Engineer the Future, Herlev Gymnasium, Virum Gymnasium, Hvidovre Gymnasium og Aurehøj Gymnasium. Projektet er finansieret af Region Hovedstaden.

Program og praktisk info

Tid og sted: onsdag d. 22. november 2023, kl. 12-15, Hvidovre Gymnasium, Blytrækkerporten 2, 2650 Hvidovre 

Tilmelding: Påkrævet

Program

Kl. 12-12.15: Velkomst, præsentation af program og formål med dagen (Tania Sheikh Larsen, rektor Hvidovre Gymnasium og Engineer the future)

Kl. 12.15-12.35: Hvad er engineering i en gymnasiekontekst? (ETF)

Kl. 12.35-13.00: Hvad er engineering i en gymnasiekontekst? (lærerperspektiv)

Kl. 13.00-13:20: Pause/find hen til din workshop

Kl. 13.20–14.30: Workshops – præsentation af de fire forløb

Kl. 14.30-15.00: Fælles drøftelse og tak for i dag

Engineering i Gymnasiet er støttet af Villum fonden, Novo Nordisk fonden & Lundbeckfonden.

  • Lundbeck Fonden
  • Novo nordisk fonden
  • Engineer the Future logo
  • Villum Fonden