Rapport: Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring

Af Nationalt netværk af skoletjenester

RAPPORT

1. december 2021

Kommunerne understøtter samarbejdet mellem skoler og virksomheder som en del af åben skole.

På baggrund af en analyse af 22 kommuners varetagelse af skole-virksomhedssamarbejde samt interviews med medarbejdere fra kommunale forvaltninger, kan følgende hovedpointer opsummeres:

  • Kommunernes organisering af skole-virksomhedssamarbejde er præget af den lokale
    kontekst, og forvaltningerne varetager opgaven på varierede måder.
  • Kommunernes organisering af skole-virksomhedssamarbejde kan inddeles i modeller, som med forskellige karakteristika.
  • Før kommunens arbejde med skole-virksomhedssamarbejde opstartes, viser kortlægningen, at det er en fordel at udvikle en strategi for skole-virksomhedssamarbejdet, da det sikrer en helhedsorienteret og målrettet indsats, der også styrker samarbejdsmuligheder med virksomheder.
  • Den kommunale forankring af skole-virksomhedssamarbejde giver mulighed for at lave en koordineret og systematisk indsats, der har potentiale til at blive udfoldet på alle kommunens skoler.
  • Kommunerne kan med fordel præge skolerne og virksomhedernes brug af samarbejde.

Download rapporten her:

Rapport: Skole-virk m. kommunal forankring