Rapport: Kønsbias i Karrierelæringsspillet?

af Tekla Canger, Københavns Professions Højskole for Engineer the Future

RAPPORT

1. december 2021

Rollemodeller får en stadig større betydning i det danske undervisningssystem.

Formålet med denne rapport er at belyse, hvorvidt kønsbias finder sted i instruktion, facilitering og opsamling på Karrierelæringsspillet, og på den baggrund bidrage med forslag til et kønsbevidst element i hhv. lærervejledning, spillevejledning og øvelser knyttet til karrierelæringsspillet.


Rapporten er udarbejdet i forlængelse af et observationsstudie foretaget på to gymnasier i Region
Syd, mundtlige, semi-strukturerede interviews med deltagende lærere og udvalgte elever, skriftlige
interviews med andre elever, samt visuel og sproglig analyse af hhv. spillet, lærervejledning, spilvejledning og tilhørende øvelser.


Indledningsvist præsenteres en kort redegørelse for de behov, som Engineer the Future gav udtryk for at have i forbindelse med afvikling af karrierelæringsspillet. Herefter følger en kort gennemgang af forståelser af køn og kønsbias som kan have betydning for analysens resultater. Næste led i rapporten er en redegørelse for den metode, der er anvendt til at opnå den viden, der ligger til grund for rapportens næste led – nemlig den tværgående analyse af køn og kønsbias i karrierelæringsspillet. Rapporten afsluttes med en række anbefalinger til spillet og vejledningerne.

Download rapporten her:

Rapport: Kønsbias i Karrierelæringsspillet?

Kontaktperson

Lene

Lene Pfeiffer Petersen

Uddannelseskonsulent