Evaluering: Gymnasielæreres erfaringer med Science Cup

Interviewrække

EVALUERING

21. januar 2021

En afrapportering af 10 interviews med gymnasielærere om deres erfaringer med Science Cup.

Formålet med interviewene er at få lærernes input til en justering og forbedring af Science Cup efter at
projektet er overført fra IDA til Engineer the Future.

Interviewene er gennemført over telefon i december 20 og januar 21. Alle interviewpersoner har konkret
erfaring med Science Cup som gymnasielærer, enten på HTX eller STX.

Download evalueringen her:

Gymnasielæreres erfaringer med Science Cup

Kontaktperson

Lene

Lene Pfeiffer Petersen

Uddannelseskonsulent

 • Microsoft
 • Pf-Polyteknisk forening
 • PPlus
 • Novo Nordisk
 • Velux
 • Sedgwick
 • PHA-Professionshøjskolen Absalon
 • Weibel
 • AAU-Aalborg Universitet
 • Lego Education
 • Netcompany
 • Maersk