Debat: Fordomme om it-specialister spænder ben for flere kvinder i it

Debatindlæg af Ghita Wolf Andreasen publiceret i Altinget d. 21. december 2020

DEBAT

21. december 2020

Ideen, om at it-specialister er introverte, coladrikkende typer, kan stå i vejen for at vælge en it-uddannelse. Fordomme kan modvirkes med besøg af rollemodeller på skolerne, skriver Ghita Wolf Andreasen i debatindlæg i Altinget.

Fri og lige adgang til uddannelse er en grundpille i det danske velfærdssamfund – og ifølge regeringens forståelsespapir fra juni sidste år helt afgørende for en retfærdig retning for Danmark.

Alligevel besidder netop uddannelsesområdet en af de alvorligste ligestillingsmæssige skævvridninger i det danske samfund:

Under hver tredje optagne på landets it-uddannelser er kvinde. Det viser de seneste tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Problemer med bias
Det er problematisk. En teknologisk og digital udvikling, der primært er drevet af mænd, risikerer nemlig at føre til løsninger, som indeholder markante kønsmæssige bias.

Flere undersøgelser har allerede vist, hvordan algoritmer, der primært udvikles af personer med samme køn, kan have store ligestillingsmæssige implikationer.

Eksempelvis degraderede Amazons rekrutteringssoftware i en periode ansøgninger, der indeholdt ordet kvinde, fordi teknologien var udviklet på baggrund af mænds jobapplikationer.

Skal vi for alvor fremme ligestillingen i de digitale erhverv, skal vi have gjort noget ved kønsbalancen inden for it-fagene.

Den opgave starter allerede i grundskolen, for det er her, at de første frø sås, når det gælder unges fremtidsdrømme og uddannelsesvalg.

Virkelighedsnær undervisning inspirerer mange elevtyper
DEA dokumenterede sidste år, at der sker et markant fald i børns interesse for STEM-områderne i perioden mellem 4.-5.-klasse og 8.-9.-klasse – og at faldet især er drevet af pigerne, der i større grad end for drengenes vedkommende mister interessen for naturfag, matematik og teknologi.

Det tydeliggør et presserende behov for at sætte STEM-undervisningen i grundskolen ind i en inspirerende kontekst, hvor der arbejdes med de samfundsmæssige problemstillinger, som teknologi, naturvidenskab og it er med til at løse.

I Engineer the Future mener vi, at vi har en del af løsningen.

Vi arbejder i 'Engineering i skolen'-programmet sammen med Astra, Naturvidenskabernes Hus, alle landets professionshøjskoler og en række kommuner for at implementere undervisningsmetoden engineering på landets grundskoler.

Engineering er en anvendelsesorienteret og problemløsende undervisningsmetode, som tager udgangspunkt i at løse autentiske problemstillinger på baggrund af elevernes tekniske og naturfaglige viden.

Den første eksterne evaluering af grundskoleindsatsen viser, at engineering-metoden kan styrke elevernes faglige kompetencer og samtidig motiverer alle elevtyper, fordi man gennem engineering netop arbejder virkelighedsnært, praktisk og problemløsende.

Lad os få mere af det, så alle, lige meget om man er dreng eller pige, stille eller frembrusende, kreativ eller detaljesøgende, får mulighed for at kigge ind i STEM-verdenen og de digitale fremtidsmuligheder.

Fordomme spænder ben for flere kvinder
Problemløsende læringsmetoder gør det dog ikke alene. Igennem mange år har der huseret talrige fordomme om it-uddannede: Er it-specialister ikke introverte typer, der programmerer fra en mørk kælder omringet af colaflasker – helt alene?

Selvfølgelig ikke! Men har man som ung aldrig mødt en it-uddannet, kan disse forestillinger hurtigt ende som uimodsagte sandheder, der senere i livet kan afskrække én fra at vælge de digitale uddannelser til. Det er problematisk.

Forskning viser, at rollemodeller kan være med til at nedbryde fordomme, fordi der i mødet mellem den unge og rollemodellen er indlejret et potentiale for, at den unge kan relatere sig til repræsentanter fra forskellige erhvervsgrupper.

Vi kan se, at der sker noget særligt, når et menneske i kød og blod åbner døren ind til klasseværelset og giver lidt af sig selv.

Sådanne besøg skal der flere af, og i Engineer the Future baner vi gerne vejen med vores rollemodelsordning 'Book en ekspert', hvor eksperter fra mere end 80 virksomheder besøger skoler landet over – både fysisk og virtuelt.

Én ting er sikkert: Ligestilling i de digitale brancher kommer ikke af sig selv.

Skal vi for alvor rykke på udfordringerne, skal vi turde tænke langsigtet og satse på de initiativer, der motiverer og inspirerer børn og unge, allerede fra grundskoleniveau.

Debatindlægget blev oprindeligt publiceret i Altinget Digital d. 21. december 2020. Den oprindelige artikel kan også tilgås via: Debat: Fordomme om it-specialister spænder ben for flere kvinder i it - Altinget: digital - Udgives sammen med Mandag Morgen Next 

Kontaktperson

Sara

Sara Rosendal

Seniorkonsulent

 • Ekj
 • Cowi
 • Pf-Polyteknisk forening
 • Sedgwick
 • Maersk
 • Coloplast
 • AU-Aarhus Universitet
 • KK-Wind Solutions
 • PHA-Professionshøjskolen Absalon
 • Haldor Topsøe
 • Ticra
 • Ørsted