Engineering i skolen

 

Engineering i skolen er et nyt ambitiøst projekt til 30 millioner kroner, som skal bringe engineering ind i undervisningen  i de danske grundskoler. Her kan du læse mere om Engineering i skolen, hvem der står bag, og hvad du kan bruge projektet til som lærer.

Hvorfor er der brug for Engineering i skolen?

Skal danske børn og unge kunne følge med den hastige teknologiske udvikling, der præger det moderne samfund, er det vigtigt, at de mestrer og kan forholde sig kritisk til teknologiske og naturvidenskabelige løsninger. De skal med andre ord være teknologisk dannede.

Potentialet inden for teknologiudvikling er enormt og afgørende for både vækst og velfærd. Forudsætningen for, at dette potentiale kan udnyttes, er imidlertid, at fremtidige generationer har lyst til at engagere sig i naturvidenskab og teknologi – og her halter det. Prognoser viser, at Danmark kommer til at mangle 13.500 naturvidenskabelige og teknologiske kandidater i 2025.

For at øge forståelsen af naturvidenskab og teknologi hos fremtidige generationer har Engineer the future samlet en række organisationer, uddannelsessteder og kommuner om projektet ’Engineering i skolen’, der er en fælles, koordineret, national indsats.

Formålet er at bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i grundskolen og bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almendannelse og ad den vej får større interesse for naturvidenskab og teknologi.

Læs også: Hvad kan du bruge Engineering i skolen til?

Vil du vide mere om Engineering i skolen, og hvad engineering er? Så læs med her:

Hvad er engineering?

Hvem er partnerne, og hvordan bidrager de?

’Engineering i skolen’ udføres mellem Astra, Engineer the future, Naturvidenskabernes Hus og VIA University College.

Engineer the future er projektejer og varetager bl.a. den overordnede formidling.

Astra bidrager via sine regionale centre til forankring i hele landet og til kvalificering af undervisningsressourcer.

Naturvidenskabernes Hus varetager projektledelsen og bidrager med konkrete aktiviteter.

VIA University College varetager udvikling af engineering-didaktikken og efteruddannelse af undervisere på læreruddannelserne samt af udvalgte lærere i de fire samarbejdskommuner Vejle, Horsens, Holstebro og Lyngby-Taarbæk.

Desuden bidrager ingeniøruddannelserne, science centre, partnervirksomheder samt Insero A/S og Professionshøjskolen UCC. Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter forestår projektevalueringen, ligesom ATV vil være ansvarlig for projektets advisory board.

Det samlede budget for projektet er 31 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. er medfinansiering fra partnere. Derudover er ’Engineering i skolen’ støttet af følgende fonde: Villum Fonden (10 mio. kr.), Industriens Fond (5 mio. kr.), Lundbeckfonden (5 mio. kr.) og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (5 mio. kr.).