Engineering i skolen

Lad eleverne løse konkrete problemer med engineering

Engineering i skolen er et omfattende program, der skal bringe 'engineering' ind i undervisningen på mellemtrin og i udskolingen. Engineering forstået som ingeniørens arbejdsmetode er en anvendelsesorienteret tilgang, hvor elevernes skal løse et konkret problem og arbejde med blandt andet undersøgelse, idégenerering, forbedring, konstruktion og konkretisering.

Engineering i skolen indeholder mange forskellige aktiviteter. Herunder kan du danne dig et overblik over, hvad du som lærer kan bruge projektet til, og hvor du henvender dig, hvis du er interesseret i at høre mere om de enkelte aktiviteter.

'Engineering' i undervisningen har flere fordele:

1. Det skaber muligheder for at arbejde med 'Åben Skole' og med de fællesfaglige fokusområder samt med temaerne 'Innovation og entreprenørskab'.

2. Det skaber en ramme, der gør det muligt at arbejde undersøgende med naturfag, hvilket styrker elevernes forståelse af fagene. Eleverne forstår bedre, når de 'arbejder med hænderne'.

3. Det er dokumenteret, at engineering-tilgangen er med til at øge elevernes motivation og interesse for naturfagene og de naturfaglige begreber, som de arbejder med.

4. Engineering i undervisnigen taler ind i de 4 naturfaglige kompetencer: Undersøgelses-, kommunikations-, modellerings- og perspektiveringskompetence.

5. Engineering-tilgangen medfører, at flere elever vil opleve at få succes med naturfagene. Når eleverne udarbejder forskellige type af løsninger, er der bredere succeskriterier end i traditionel undervisning.

Engineering i skolen har udviklet en engineering-didaktik.  

Hent den nye didaktik her

Hvad tilbyder Engineering i skolen ?

 

1. BOOK EN EKSPERT

Engineering i skolen består ud over udvikling af engineering-didaktik og kompetenceudvikling af besøgsordningen Book en ekspert. Herigennem kan du booke en ’skoletrænet’ ansat fra en ingeniør- eller teknologivirksomhed til at komme på besøg i din klasse, hvor de fortæller om deres arbejde og gennemfører en engineering-relateret aktivitet med eleverne. 

Eksperterne er ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og andre med en teknisk/naturvidenskabelig baggrund. Eksperternes besøg er relateret til Fælles Mål, især i naturfagene, men også i andre fag, og i forbindelse med undervisning i emnet ’Uddannelse og job’. 

Du kan bruge besøget til at  give eleverne en bedre forståelse af naturfagene, ligesom et besøg vil kunne øge deres begejstring og indsigt i naturfagenes, teknologiens og matematikkens betydning i samfundet. Eleverne lærer desuden om, hvad ingeniører og naturvidenskabelige kandidater arbejder med i praksis. 

Læs mere om Book en ekspert her

2. NATURFAGSMARATON

Som lærer kan du deltage i Naturfagsmaraton, der er et allerede etableret koncept, hvor elevernes opgaver har engineering-karakter i form af at skulle arbejde undersøgende med naturfaglige spørgsmål. Engineering-didaktikken vil give dig en didaktisk ramme for undervisningen i Naturfagsmaraton, og du vil gennem Naturfagsmaraton kunne udvikle kompetencer i at bruge engineering-didaktikken i praksis. 

Der vil blive udarbejdet en undervisningsvejledning baseret på engineering-didaktikken. Efter deltagelse i et Naturfagsmaraton med en integrereret engineering-didaktik vil du som lærer have værktøjer til at håndtere elevernes arbejdsproces, når der arbejdes med åbne problemorienterede opgaver.

Læs mere om Naturfagsmaraton her

3. LÆREMIDLER

Du kan rekvirere og benytte dig af de mange nye engineering-læremidler, der er under udvikling, og som vil være at finde på astra.dk. Der vil blive udviklet undervisningsforløb til grundskolen, som eksemplificerer, hvordan undervisningen planlægges, organiseres, gennemføres og evalueres jf. den udviklede engineering-didaktik. 

Læremidler til natur/teknologi på mellemtrin og udskoling tager udgangspunkt i Fælles Mål og i de fællesfaglige fokusområder.

Læs mere her

4. ENGINEERING DAY

Skal dine elever prøve kræfter med at løse praktiske problemer? Det kan de ved den helt nye Engineering Day, hvor eleverne med deres naturfaglige viden og gennem naturfaglige undersøgelser selv skal udvikle og teste praktiske løsninger på praktiske problemer.

Engineering Day vil foregå på sciencecentre og ingeniøruddannelser landet over, hvor I klassevis kan deltage i Engineering Day, og hvor dine elever kan arbejde med praktiske løsninger på helt konkrete problemstillinger udviklet af sciencecentre og ingeniøruddannelser.

Engineering Day foregår i uge 45 og er for 4. til 9. klasse. Det er gratis at deltage. 

Læs mere om Engineering Day her

 

5. Engineering på naturfagskonferencen Big Bang

På den årlige naturfagskonference Big Bang tilrettelægges et særskilt 'engineering og teknologi'-spor. På sporet vil der fortrinsvis afholdes workshops, hvor lærerne introduceres til konkrete undervisningsaktiviteter og forløb, hvor der arbejdes med teknologi og engineering. En del af de planlagte workshops vil være knyttet op på projektets engineering-didaktik.

Derudover vil der hvert år blive inviteret en international kapacitet inden for engineering-undervisning som key note speaker på konferencen. På konferencens messe vil lærere kunne prøve kræfter med konkrete engineering-aktiviteter i et engineering-værksted.

Læs mere om big bang 

6. Naturvidenskabsfestival

Naturvidenskabsfestival er en årlig event i uge 39, der skaber en platform for, at børn og unge fra grundskoler og ungdomsuddannelser får oplevelser med naturvidenskab, engineering og teknologi. Eleverne kan i løbet af ugen arbejde med det undersøgende arbejde, naturvidenskabelig arbejdsmetode og engineering. Til årets festivaltema vil der være udviklet undervisningsforløb struktureret efter engineering designprocessen, og der vil være tilknyttet en række af aktiviteter til forløbene, hvoraf mindst én af aktiviteterne er selve engineering-udfordringen. Endvidere kan underviserne arrangere besøg i uge 39 af en ingeniør eller naturvidenskabelig kandidat fra besøgsordningerne "Videnskaben på besøg" eller ’Book en ekspert’.

Læs mere om naturvidenskabsfestival

7. unge forskere

Unge Forskere er Danmarks største konkurrence inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed for grundskole- og gymnasie-elever. Fra 2018 vil der i samarbejde med Ingeniører uden Grænser blive afholdt en årlig engineering-challenge, der omhandler, hvordan teknologi og naturvidenskab kan bruges til at løse fremtidens udfordringer. En særlig jury med deltagelse af ingeniører fra både forskning og erhvervsliv vil vurdere engineering-projekterne.

Læs mere om unge forskere