Partnerskab i Engineer the Future

Sammen er vi stærkere

Vær med - vi har brug for alle kræfter

English version

Engineer the Future er en bred alliance bestående af teknologistærke virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Vi samarbejder om at løfte den teknologiske dannelse hos børn og unge og få flere unge til at søge mod de naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser.

For at løfte denne dagsorden bedst muligt ønsker vi både uddannelsessteder, organisationer og virksomheder som partnere i Engineer the Future. Vi har brug for jeres bidrag både i form af engagement og økonomi.

Bliv en del af Engineer the Future og vær med til at løfte begejstringen for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge. Det er til gavn for samfundet generelt og for de virksomheder, der ellers risikerer at mangle kvalificeret arbejdskraft indenfor få år.

To hovedområder

Skal vi sikre teknologisk dannelse hos den næste generation, er vi nødt til at sætte ind allerede i grundskolen og fastholde interessen gennem gymnasiet – helt indtil de unge skal vælge uddannelse. Derfor er Engineer the Futures primære fokusområder ”Engineering i skolen og gymnasiet”, "Book en ekspert" samt branding og studievalgskampagner målrettet unge.

1. Branding

Befolkningen (særligt unge) skal se ingeniører som en faggruppe, der bidrager til at løse samfundsudfordringer.

2. Uddannelse

Elevernes motivation og interesse for STEM-fagene skal løftes både i grundskolen og i gymnasiet.

Som partner i alliancen får I

Viden og netværk

Vi samarbejder med ungdomsforskere og
læringseksperter for at forstå vores
målgruppe og kvalificere vores arbejde. Den viden deler vi bl.a. ved partnerarrangementer og seminarer.

To gange årligt udsender vi nyhedsbrev om kommende arrangementer og relevant data for studievalgskampagner og i slutningen af året udkommer vi med en statusrapport, med et samlet overblik over hele årets resultater. Derudover hører I løbende fra os, når der sker noget, der er relevant for netop jer.

Medarbejderarrangement

Vi afholder en workshop eller anden form for medarbejder-event hos jer, hvor vi holder et oplæg om fx unge og uddannelsesvalg eller om piger og teknologi. Her kan jeres medarbejdere høre om jeres virksomheds engagement og bidrage med input og synspunkter.

Partnerevent

Vi bestræber os på jævnligt at afholde netværksevents for vores partnere. Formålet med disse events er få indblik i ny viden, dele best practice og give vores partnere mulighed for at møde hinanden.

Levendegørelse af jeres CSR-strategi

Ved at være partner i Engineer the future er I med til at understøtte undervisning og uddannelse indenfor for STEM af børn og unge i Danmark.

Som en del af partnerskabet kan I fx være med i Science Cup, som er en opfinder-konkurrence for gymnasieelever. Eleverne besøger jeres virksomhed og får indblik og inspiration fra jeres medarbejdere. Omdrejningspunktet er, at de unge lærer noget om innovation og processer, og om at komme fra ide til en konkret løsning.

Eller jeres medarbejdere kan komme med i vores korps af eksperter, der tager på besøg på lokale skoler og gymnasier og deler deres historie med eleverne (se mere under næste punkt).

Medarbejdere som rollemodeller

Jeres medarbejdere kan blive rollemodeller i Science Cup eller Book en ekspert og besøge lokale skoler og gymnasier.

Rollemodellerne bliver klædt på til opgaven med et skræddersyet formidlingskursus og lærer blandt andet om, 'Målgruppekendskab', 'Den gode historie - de fem nyhedskriterier', 'Sådan formidler du skarpt din pointe', 'Kropssprog' samt 'Kommunikation over skærm'.

Presse og synlighed

I er med til at præge en vigtig dagsorden og jeres virksomhed medvirker i positive historier i pressen. Vi forsøger at inddrage jer i pressesammenhænge omkring arbejdskraftmangel eller andre relevante dagsordner inden for jeres felt og region.

Og jeres logo fremgår af vores logooversigt som bruges i præsentationer, på hjemmeside og i printet materiale. I kan vælge at co-brande vores materiale med jeres.

Employer branding

I viser nuværende og kommende medarbejdere, at I er en virksomhed, der tager ansvar.

Hjælp til erhvervspraktik

Vi hjælper jer med at planlægge jeres næste praktikforløb, fx med et sammensætte en ugeplan eller til at kickstarte samarbejdet med kommunen, så eleverne fra den lokale skole kan finde jer.

Kontakt

Lise

Lise Brennum

Projektleder, Book en ekspert & partneransvarlig

Sara

Sara Rosendal

Seniorkonsulent

Partneraktiviteter

Materialer til partnere

 • AU-Aarhus Universitet
 • AAU-Aalborg Universitet
 • LM-Wind Power
 • KK-Wind Solutions
 • PHA-Professionshøjskolen Absalon
 • Pf-Polyteknisk forening
 • Velux
 • Ekj
 • Rambøll
 • Polytech
 • Lego
 • IDA-Ingeniørforeningen