Engineer the future

Danmarks teknologiske alliance

Sammen inspirerer vi flere unge til at vælge ingeniør, IT og science

English version

Engineer the Future er en bred alliance bestående af teknologistærke virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Vi samarbejder om at løfte den teknologiske dannelse hos børn og unge og få flere unge til at søge mod de naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser. Siden 2014 har vi bidraget til, at optaget på ingeniøruddannelserne er steget med 28%.

En analyse foretaget af IRIS Group og HBS Economics for Danske Gymnasier og Ingeniørforeningen IDA viser, at i 203O vil Danmark mangle 13.000 kandidater inden for områderne ingeniør, teknik og it. Hertil kommer en mangel på 7000 personer med en mellemlang teknik eller it-uddannelse. Det kræver en koordineret indsats at løfte den udfordring.

Hvad har vi opnået?

Gennem brandingkampagner har vi bidraget til, at optaget på ingeniøruddannelserne er steget med 28% siden 2014.

Via ”Engineering i skolen og gymnasiet” og skolebesøgsordningen ”Book en ekspert” har vi inspireret og motiveret mere end 3.500 lærere og 100.000 elever til mere virkelighedsnær naturfagsundervisning, som er afgørende for at styrke fremtidige generationers tekniske og naturvidenskabelige kompetencer.

Kontakt

Lise

Lise Brennum

Projektleder, Book en ekspert & partneransvarlig

Sara

Sara Rosendal

Seniorkonsulent

 • Novo Nordisk
 • IDA-Ingeniørforeningen
 • KK-Wind Solutions
 • FRI-Forening af Rådgivende Ingeniører
 • Netcompany
 • LM-Wind Power
 • IUG-Ingeniører Uden Grænser
 • Niras
 • Ticra
 • GTS-Godkendt Teknologisk Service
 • PHA-Professionshøjskolen Absalon
 • Vattenfall