Engineering i stx

– et prototypisk proof-of-concept

ANALYSE

5. januar 2022

Engineering i stx – et prototypisk proof-of-concept

Abstract: Artikel om pilotprojektet Engineering i gymnasiet (stx). Målet var at afdække potentialet og vanskelighederne ved at indføre engineering-tilgange i den naturvidenskabelige stx-undervisning, en undervisning der traditionelt er fokuseret omkring teorier og teori-rettede undersøgelser. Naturfaglige lærere fra tre gymnasier deltog i projektets workshops, praksisafprøvninger og materialeudvikling. Der blev indsamlet empiri på lærer- og elevniveau vha. surveys, observation og interviews. Meldingerne fra både lærere og elever var at engineering-forløb bidrager til faglig læring, især metodisk, såvel som til elevmotivation og til generiske kompetencer. Som protostype faldt projektet godt ud, men afdækkede dog også behovet for fortsat udvikling af mindre tidskrævende engineering-formater, samt indsatser ift. stilladsering og evaluering af engineerings særlige udbyttemål.

Artiklen er skrevet af Lars Brian Krogh, VIA i samarbejde med Anne Hansen fra Engineer the Future.

Den fulde artikel kan læses af abonnenter på MONA samt ved henvendelse til Anne Hansen, anne@engineerthefuture.dk

Kontaktperson

Anne

Anne Hansen

Seniorkonsulent, uddannelse

 • Ørsted
 • Microsoft
 • Siemens
 • Artelia
 • Schneider RGB 400Px
 • Foss
 • IDA-Ingeniørforeningen
 • FRI-Forening af Rådgivende Ingeniører
 • Netcompany
 • Lego
 • Velux
 • Siemens Gamesa