Projektbeskrivelse

Engineering, computermodeller og teknologiforståelse

  • Om os >
  • Indsatser >
  • Projektbeskrivelse: Engineering, computermodeller og teknologiforståelse

Om projektet

Projektperiode

2021-2022

Formål

Med dette pilotprojekt ønsker vi at demonstrere (proof of concept), at engineering i samarbejde med teknologiforståelse (særligt kompetenceområdet ”computationel tankegang”) kan booste og modernisere naturfagene og matematik ved at introducere eleverne til autentisk problemløsning med modelforståelse, modeludvikling og brug af modelgenererede data.

Målgruppe og deltagere

Projektets undervisningsforløb er målrettet naturfags -og matematiklærere fra udskolingen med forskellige erfaringer og undervisningskompetencer inden for engineering og/eller teknologiforståelse.

Evalueringen af pilotprojektet er målrettet videnspersoner fra relevante didaktiske miljøer samt til embedsværk og politiske beslutningstagere omkring teknologiforståelse.

Partnere i projektet

Engineer the Future er projektejer og varetager den overordnede projektledelse og bidrager med indhold og økonomi.

Københavns Professionshøjskole og VIA University College er samarbejdspartnere og bidrager ligeledes både med indhold og økonomi.

Støttet af

Projektet er støttet af Teknologipagten (delvist)

Læs mere om projektet

Skal skabe sammenhæng

Med dette ETC-projektet ønsker vi, at lærere på sigt oplever didaktiske sammenhænge mellem naturfag (matematik) og teknologiforståelse gennem en engineering-tilgang – så teknologiforståelse ikke opleves som endnu et add-on til den eksisterende STEM-undervisning.

Tre undervisningsforløb

Som en del af pilotprojektet er udviklet tre prototypiske engineeringforløb med tilhørerende computermodeller som i foråret 2022 blev praksisafprøvet af 12 naturfags -og matematiklærere fra udskolingen med forskellige erfaringer og undervisningskompetencer inden for engineering og/eller teknologiforståelse.

Resultater som didaktisk grundlag

Pilotprojektets resultater forventes at danne didaktisk grundlag og blive anvendt til et større fondsfinanseret projekt med det formål at videreudvikle på didaktikken, udvikle undervisningsmidler samt gennemføre kompetenceudvikling af STEM-lærere inddrage computermodeller i engineeringundervisningen.

Nøje udvalgt udviklingsgruppe

Projektet har haft en gennemgående projekt/udviklingsgruppe som har udviklet den didaktiske ramme for undervisningsforløbene og praksisafprøvning, varetaget dataindsamling og analyser samt udarbejdet slutrapport ved projektafslutning. Projektgruppens medlemmer er nøje udvalgt ift. kompetencer og den efterfølgende forankring i medlemmers egne organisationer. Udover medarbejder fra projektet samarbejdspartnere bestod udviklingsgruppen af en vidensperson fra Center for Computationel Thinking og Design (Aarhus Universitet), samt en grundskolelærer med undervisningskompetence i naturfag og teknologiforståelsesfagligheden.

  • KP-Københavns Professions Højskole
  • Teknologipagten
  • EtF-Hvid baggrund
  • VIA-University College