Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Studievalgsprojekt

Virksomhedsbesøg for gymnasieelever

I samarbejde med de syv regionale studievalgs-centre og en lang række virksomheder klæder Engineer the future unge bedre på til at træffe kvalificerede valg om uddannelse.

Engineer the future og Studievalg gennemfører særligt tilrettelagte virksomhedsbesøg for 3.g-elever, der nærmer sig valg af videregående uddannelse. Ved virksomhedsbesøgene møder gymnasieleverne ansatte med forskellige naturvidenskabelige og tekniske uddannelser og jobs.

Formålet med projektet er at støtte eleverne i studievalgsprocessen og perspektivere deres indsigt i, hvordan naturvidenskabelige fag anvendes i praksis.

Projektet retter sig primært mod 3.g-elever på STX. Eleverne håndplukkes til projektet og tilhører en gruppe, der ikke lige umiddelbart ser sig selv i et teknologisk eller naturfagligt job i fremtiden, men som har fagligt potentiale og brug for inspiration.

Tøv ikke med at tage kontakt til Marie Langskov, hvis du er intersseret i projektet. 

Grundsten i Studievalgsprojektet

Studievalgsprojektets virksomhedsbesøg er bygget op om en række særlige elementer, der udgør kernen i projektet

  • Særligt tilrettelagte virksomhedsbesøg
  • Fokus på det personlige møde mellem elev og medarbejder
  • Håndplukkede elever, der har fagligt potentiale, men brug for inspiration, motivation eller perspektivering af karrieremuligheder
  • Håndplukkede medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, som eleverne kan spejle sig i
  • Indsigt i det daglige liv i en virksomhed gennem rundvisning og præsentation
  • Dialog i små grupper mellem elever og medarbejdere om personlig karrierevej og arbejdsliv
  • Forberedelses-  og opsamlingsmøder mellem elever og studievejleder
  • Fælles og individuelle refleksioner over det videre forløb med uddannelsesvalg

Besøg i 2017

 

Til dagligt hører vi meget om uddannelse, og hvad vi kan vælge, men at se hvad en uddannelse kan bruges til i praksis, har været rigtig godt.

- Karen, 3.I på Roskilde Katedralskole

 

At have været på besøg hos Orbicon har åbnet en ny mulighed, da denne karrierevej ikke tidligere har været med i min overvejelse. Det er slet ikke så nørdet, som jeg troede.

- Christoffer, 3.P på Roskilde Katedralskole

Kontakt

Marie Langskov

Gruppeleder, kampagne og studievalg

marie@engineerthefuture.dk 5130 7566
 logo
 logo
 logo
foss logo
 logo
 logo
 logo
 logo
 logo
 logo
 logo
 logo