Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Science Cup

Elevopgave

Science Cup opgaven

Science Cup er en innovationskonkurrence for gymnasieelever i 2.g fra stx og htx. Som deltagere skal eleverne udvikle en løsning på et problem, der kan løses ved hjælp af viden og metoder fra et eller flere af jeres teknologiske eller naturvidenskabelige fag. Eleverne skal arbejde i projektgrupper på 3-5 elever med et teknologisk-naturvidenskabeligt emne, som de selv vælger. Formålet med Science Cup er at give eleverne en bedre forståelse for, hvordan man arbejder med ide- og produktudvikling. Konkurrencen giver eleverne en mulighed for at arbejde med en virkelighedsnær problemstilling, de selv vælger.

 

Download den fulde opgave (pdf)

Science Cup er finansieret af IDA, Region Syddanmark og Ellehammer Fonden.

 logo
 logo
 logo
 logo
 logo