Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Science Cup

Til lærere

Hvordan passer Science Cup ind i et 2g forløb

Science Cup er en teknologisk og naturvidenskabelig opfinderkonkurrence for elever i 2.g fra STX og HTX. Deltagerne skal udvikle innovative løsninger på problemer inden for de teknologiske og naturvidenskabelige fag. Deltagerne arbejder i projektgrupper på 3-5 elever med et teknisk-naturvidenskabeligt emne, som de selv vælger.

Formålet med Science Cup er at give eleverne en bedre forståelse for innovation og produktudvikling. Konkurrencen giver eleverne mulighed for at arbejde med en virkelighedsnær problemstilling, der samtidig er teknologisk og/eller naturvidenskabelig.

Eleverne konkurrerer i at få og udvikle en idé til et produkt eller en proces, som forbrugere eller virksomheder har brug for. Der kan være tale om videreudvikling af allerede eksisterende teknologi eller udvikling af ny teknologi eller produkter. Eleverne indhenter undervejs viden fra virksomheder og/eller videregående uddannelsesinstitutioner. Desuden arbejder eleverne systematisk og metodisk med deres produktudvikling. Til dette kan de bruge engineeringmetoden, som både lærere og elever bliver præsenteret for i forløbet. Du kan som lærer også vælge at inddrage en anden metode, eksempelvis hvis I på gymnasiet allerede har jeres egen innovationsmodel eller lignende. Som en del af Science Cup deltager eleverne både i en innovationsworkshop, et virksomhedsbesøg og en semifinale og måske en finale.

Relevante fag for Science Cup er:

STX: Biologi, Biotek, Kemi, Fysik, Naturgeografi, Matematik og Informatik

HTX: Teknologi, Teknik, Fysik, Matematik, Kemi, Biologi, Informatik, Bioteknologi, Geovidenskab.

 

Download opgave (pdf til lærere)

 

Beskrivelse af forløbet

Centrale Engineering indslag i Science Cup

Didaktiske overvejelser

Læringsmål

Begrebsliste

Science Cup er finansieret af IDA, Region Syddanmark og Ellehammer Fonden.

 logo
 logo
 logo
 logo
 logo