Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Science Cup

Til elever

Hvad går opgaven ud på

Det handler om at finde et problem, I vil løse. Løsningen af problemet skal baseres på jeres naturvidenskabelige viden og metoder fra et eller flere fag.

Løsningen på problemet kan være et produkt eller en proces, som forbrugere eller virksomheder har brug for. Der kan være tale om videreudvikling af en allerede eksisterende løsning eller udvikling af en ny. I skal undervejs indhente viden fra virksomheder og/eller videregående uddannelsesinstitutioner, I skal bygge en prototype, der viser hvordan et færdigudviklet produkt vil fungere, og I skal skrive en rapport, hvor I dokumenterer jeres arbejde med projektet.

Projektforløbet indledes med en innovationsworkshop og I vil desuden komme på et virksomhedsbesøg, hvor I får indsigt i, hvordan ingeniører arbejder med innovation og problemløsning i deres arbejde.

Science Cup-forløbet afsluttes med, at I præsenterer jeres projekt foran et panel af fagdommere til en af vores fem Science Cup events. Her vil der blive uddelt præmier i forskellige kategorier. Læs mere i afsnittet ”Formidling”.

Download opgaven (pdf til elever)

Rammer og krav til opgaven

Engineeringmetoden

Formidling af opgaven

Bedømmelseskriterier

Science Cup er finansieret af IDA, Region Syddanmark og Ellehammer Fonden.

 logo
 logo
 logo
 logo
 logo